Bắc Ninh: Tăng cường giải pháp quản lý, sử dụng quỹ khám chữa BHYT

19/05/2017 16:12:42
Vừa qua, BHXH tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị về công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT. Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHYT năm 2016, 04 tháng đầu năm 2017, đặc biệt là tìm giải pháp nhằm đảm bảo cân đối Quỹ BHYT trước tình hình chi phí khám, chữa bệnh BHYT ngày một gia tăng.

Báo cáo BHXH tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, năm 2016, chính sách BHYT được triển khai thực hiện với nhiều quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT như: thông tuyến huyện trong khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT thống nhất giữa các hạng bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc… BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh kịp thời bảo đảm quyền lợi người có thẻ BHYT. Tính đến cuối năm 2016, có 1.493.936 lượt người khám, chữa bệnh BHYT với tổng số tiền thanh toán là 864,5 tỷ đồng; đến hết tháng 4/2017, BHXH tỉnh đã thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho hơn 01 triệu lượt người.

Tuy nhiên, sau 04 tháng đầu năm 2017, tình hình chi phí khám, chữa bệnh BHYT tăng cao, trong đó tập trung nhiều vào khu vực điều trị nội trú, nhiều cơ sở khám, chữa bệnh gia tăng cả số lượt và chi phí điều trị bình quân. Cụ thể, trong quý I/2017, chi phí khám, chữa bệnh  BHYT lên tới 262 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2016. Đến tháng 04/2017, chi phí khám, chữa bệnh BHYT hơn 112 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo nhận định tại báo cáo, việc gia tăng chi phí khám, chữa bệnh do nhiều nguyên nhân,  nhưng tập trung chủ yếu là một số cơ sở khám, chữa bệnh có dấu hiệu buông lỏng kiểm soát ở khâu đón tiếp; có tình trạng đối tượng mượn thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, tại một số cơ sở khám, chữa bệnh có tình trạng tăng chi do điều chỉnh mức giá viện phí, việc chỉ định và quản lý bệnh nhân điều trị nội trú còn chưa chặt chẽ; việc sử dụng một số nhóm thuốc hỗ trợ với tần suất lớn; số lượt khám, chữa bệnh BHYT tăng cao…

Trước tình hình diễn biến phức tạp về việc gia tăng chí phí khám, chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh đã đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm hạn chế tình trạng gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Cụ thể, BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật, thuốc đúng quy định.

Cùng với đó, phối hợp kiểm tra các cơ sở có chi phí khám, chữa bệnh BHYT lớn hoặc gia tăng nhiều; các cơ sở khám, chữa bệnh cần thực hiện nghiêm túc về thủ tục hành chính, thực hiện đón tiếp kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh của người đi khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định; thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chế độ hồ sơ bệnh án, bác sỹ chỉ định các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế hợp lý, nâng cao chất lượng điều trị; thực hiện kết nối liên thông nhằm kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Đối với cơ quan BHXH tăng cường hơn nữa công tác giám định, phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trong việc kiểm tra thực hiện khám, chữa bệnh BHYT, kiên quyết xuất toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT không đúng quy định, phối hợp với Sở Y tế thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh.

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh, Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh đã thảo luận để cùng với BHXH tỉnh đưa ra những giải pháp tối ưu nhằm khắc phục tình trạng chí phí khám, chữa bệnh BHYT tăng cao.

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong ghi nhận những nỗ lực thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong chỉ đạo: các cấp, các ngành có liên quan cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa trong việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh; tăng cường các giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Chú trọng  nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, tạo sự hài lòng của người bệnh.

Trước tình hình gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phong yêu cầu: Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh có giải pháp giảm chi phí điều trị nội trú; chú trọng chuyển giao kỹ thuật cho các trạm y tế cấp xã thực hiện khám, chữa bệnh BHYT để chăm sóc tốt sức khỏe cho người bệnh tại tuyến dưới, giảm tải bệnh nhân chuyển lên tuyến trên. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện chỉ định thuốc và các dịch vụ kỹ thuật phù hợp tình trạng của người bệnh. Cơ quan BHXH cần nâng cao hơn nữa chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giám định viên; phối hợp với Sở Y tế thành lập đoàn thanh tra định kỳ, đột xuất các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xuất toán các trường hợp không đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Nhằm khắc phục tình trang gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT đồng thời ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi và đảm bảo cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT, trách nhiệm của Sở Y tế và BHXH tỉnh trong thời gian tới là rất lớn. Hai bên cần sát sao hơn nữa trong công tác giám định, nhằm giảm tối đa khả năng bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh.../.

Cẩm Nhung –BHXH tỉnh Bắc Ninh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam