Bắc Ninh: Từng bước tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân

25/10/2019 17:03:57
Đây là kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 38- CT/TW của Ban Bí thư ngày 07/9/2009 về Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới của tỉnh Bắc Ninh, góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đã dành cho phóng viên Tạp chí BHXH cuộc trao đổi, trả lời phỏng vấn.

Là một trong những khu kinh tế trọng điểm của Đồng bằng Bắc bộ, nơi có mật độ dân số cao thứ 3 cả nước, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT toàn dân có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xin đồng chí cho biết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có những chỉ đạo như thế nào để đưa Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới đi vào cuộc sống?

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất: Ngay sau khi Chỉ thị 38-CT/TW được ban hành, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Đồng thời chỉ đạo tổ chức tuyên truyền rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về Luật BHYT, Chỉ thị 38-CT/TW; Nghị quyết số 21-NQ/ TW, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT trong đời sống.

Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 24/3/2016 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020 và UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 27/01/2014 về việc Triển khai đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến năm 2015 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nhằm phục vụ thiết thực đến an sinh xã hội của nhân dân nói chung và thực thi chính sách BHYT nói riêng.

Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cấp ủy chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể nhằm tổ chức thực hiện, đưa các nội dung về BHYT vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, 06 tháng, quý, của đơn vị, địa phương. Các ngành, mặt trận, đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị, trong đó, tập trung tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản liên quan.

Đặc biệt, tôi đánh giá cao BHXH tỉnh Bắc Ninh với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành những văn bản quan trọng trong chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHYT. Trong 10 năm qua, với sự tham mưu kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả của BHXH tỉnh và các sở, ngành liên quan, đã có gần 30 văn bản chỉ đạo về công tác BHYT được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành. Ngoài Chỉ thị 09-CT/TU; Kế hoạch số 214/KH-UBND tôi đã nêu ở trên có thể kể đến như: Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với người đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn tỉnh; Công văn 1550/UBND-VX ngày 24/8/2010 về việc tăng cường triển khai thực hiện Luật BHYT để chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT trên địa bàn; Chỉ thị số 10/CTUBND ngày 08/11/2011 về tăng cường thực hiện Luật BHXH và Luật BHYT… BHXH tỉnh đã rất chủ động, tích cực ban hành các văn bản trong chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT đến cấp huyện; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm này BHYT Việt Nam; ngày Luật BHYT có hiệu lực; tăng cường công tác truyền thông BHYT; thực hiện BHYT học sinh, sinh viên…

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự tham mưu và triển khai tích cực trong tổ chức thực hiện của BHXH tỉnh; sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp của các sở, ban, ngành, nhận thức của người dân về chính sách BHYT không ngừng được nâng lên, nhân dân đã tự giác tham gia; việc chấp hành chính sách pháp luật về BHYT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Qua ý kiến của đồng chí có thể thấy, sự vào cuộc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền. Xin đồng chí cho biết những kết quả cụ thể mà Bắc Ninh đạt được sau 10 năm triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư đối với công tác BHYT trong sự nghiệp đảm bảo An sinh xã hội trên địa bàn?

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất: Có thể nói, sau 10 năm triển khai thực hiện Luật BHYT và Chỉ thị số 38-CT/TW, chính sách BHYT đã đi vào cuộc sống, người lao động và đông đảo người dân trên địa bàn tích cực tham gia. Việc thực thi chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác BHYT ngày càng được nâng cao. Số người tham gia BHYT tăng đều qua các năm, từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng; hệ thống BHYT từng bước được xây dựng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chính sách đi trước và thực hiện ở mức cao hơn so với quy định chung về hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng như hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi (sớm hơn 15 tuổi so với quy định của Nhà nước); hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho đối tượng cận nghèo (mức quy định của Nhà nước là 70%); hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho đảng viên dưới 75 tuổi được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng; hỗ trợ 85% mức đóng BHYT cho đối tượng công an viên… Do vậy, tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đạt mức cao hơn bình quân chung cả nước.

Cụ thể, nếu như năm 2009, tổng số người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 470.742 người, tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 45,85% dân số, thì đến năm 2015, con số này là 894.487 người tham gia BHYT với tỷ lệ bao phủ là 77,47% dân số. Tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 1.235.972 người tham gia BHYT; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,26% dân số, tăng 2,86% so với năm 2017 và tăng gấp đôi so với năm 2009; vượt 9,66% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ- TTg. Trong đó, số người tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng cũng tăng qua các năm. Ví dụ như nhóm do lao động và người sử dụng lao động đóng tăng từ 84.535 người năm 2009 lên 351.806 người vào năm 2018; nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng tăng từ 105.785 người vào năm 2009 lên 244.799 người vào năm 2018; nhóm tham gia BHYT hộ gia đình tăng từ 36.488 người vào năm 2009 lên 254.281 người vào năm 2018. Tính hết tháng 9/2019, toàn tỉnh có 1.268.860 người tham gia BHYT, tăng 3,17% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ bao phủ đạt trên 92% dân số.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, để đạt được những kết quả nêu trên ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND thì ngành BHXH đã có những quyết tâm, nỗ lực lớn trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT từ số thu, phát triển đối tượng, chi trả các chế độ; phối hợp với Sở Y tế nâng cao chất lượng phục vụ KCB, cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin liên thông dữ liệu đã được thực hiện tốt, đảm bảo tốt quyền lợi cho người khám chữa bệnh BHYT. BHXH tỉnh Bắc Ninh cũng rất chủ động trong tổ chức ký Hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở KCB có đủ điều kiện theo quy định. Trong đó, từ 25 cơ sở được khám, chữa bệnh BHYT vào năm 2009 thì đến nay toàn tỉnh đã có 36 cơ sở được ký hợp đồng KCB BHYT. Ngành BHXH và ngành Y tế đã phối hợp bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người có thẻ BHYT trên địa bàn. Điều này được thể hiện qua số người KCB được Quỹ BHYT thanh toán hàng năm: Năm 2009, số lượt khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh là 652.154 lượt người với số chi là 124,54 tỷ đồng thì đến năm 2018, tổng số lượt khám, chữa bệnh BHYT là 2.119.549 lượt người với tổng chi BHYT cho hoạt động khám, chữa bệnh là 1.222,85 tỷ đồng (tăng trên 3,2 lần số lượt khám, chữa bệnh với mức chi tăng gần 10 lần trong vòng 10 năm thực hiện Chỉ thị 38).

Đồng thời, BHXH tỉnh cũng chú trọng kiểm tra, giám sát chi phí khám, chữa bệnh BHYT; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện lạm dụng quỹ BHYT. Đẩy mạnh tin học hóa công tác khám chữa bệnh BHYT; thực hiện giám định trên phần mềm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ giám định viên và y, bác sỹ, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi KCB…

Những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách BHYT sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW là rất đáng khích lệ. Đồng chí cho biết quan điểm, định hướng và giải pháp của Bắc Ninh nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân theo tinh thần của Chỉ thị?

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất: Để hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân theo đúng tinh thần của Chỉ thị, thời gian tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến năm 2015 và năm 2020, phấn đấu đến năm 2022 có trên 96% người dân tham gia BHYT. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh BHYT được thụ hưởng tốt nhất các dịch vụ y tế. Đồng thời tăng cường quản lý tốt quỹ khám chữa bệnh BHYT, ngăn ngừa, khắc phục các biểu hiện lạm dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật cao và biểu hiện trục lợi quỹ BHYT.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng, đầy đủ hơn các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của các Nghị quyết, Chỉ thị về chính sách BHYT. Phải xác định rõ tầm quan trọng của chính sách BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Các cấp, các ngành liên quan tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ thêm 20% tiền đóng BHYT trên địa bàn tỉnh cho đối tượng học sinh, sinh viên; khuyến khích người dân có thu nhập dưới mức trung bình tham gia BHYT. Tập trung rà soát, nắm chắc số liệu các nhóm đối tượng tham gia BHYT. Đưa chỉ tiêu giao thực hiện BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm; xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHYT. Đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động hiệu quả để người dân hiểu rõ lợi ích thiết thực và tin tưởng khi tham gia BHYT. Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám chữa bệnh. Tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng KCB BHYT. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về BHYT…/.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bích Thủy (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam