Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại BHXH tỉnh Thanh Hóa

18/11/2019 08:54:17
Vừa qua, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Thanh Hóa. Tham gia Đoàn công tác có các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn Công tác Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nghe báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn từ 2016 - 2019. Trong 04 năm qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành 22 văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản về Quy chế dân chủ cơ sở của cấp trên, của ngành đến các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị.

Xác định việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ chính trị then chốt, là thước đo đánh giá sự phát triển bền vững của cơ quan, vì thế, ngoài công tác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BHXH tỉnh tiến hành kiểm tra 46 cuộc về thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc; thanh tra, kiểm tra 180 cuộc tại 1.231 đơn vị có sử dụng lao động. Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bố trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định và công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Ngoài ra, các vấn đề quan trọng tại đơn vị đều được Đảng ủy, Ban Giám đốc đưa ra bàn bạc thống nhất tập thể và công khai cho công chức, viên chức và người lao động được biết, tham gia góp ý. Từ đó, nâng cao nhận thức về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao nâng cao nhận thức về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác, phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại BHXH tỉnh như cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh bằng nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, BHXH tỉnh cần cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; hệ thống các quy định, quy chế, văn bản của tỉnh thành chương trình, kế hoạch cụ thể; tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, công khai tài chính, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc thanh tra, kiểm tra và làm tốt công tác dân vận chính quyền, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Nam Hà (BHXH tỉnh Thanh Hóa)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam