Ban Tuyên giáo Trung ương: Khảo sát công tác tuyên truyền BHXH, BHYT tại Thái Nguyên

28/10/2019 14:08:16
Vừa qua, Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Nguyễn Thị Thu Hoài làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên về khảo sát công tác tuyên truyền BHXH, BHYT; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Nguyễn Thị Thủy, đại diện Lãnh đạo, chuyên viên BHXH tỉnh, cùng các Sở, ban, ngành liên quan.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 về Cải cách chính sách BHXH, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo, định hướng hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, truyền thông, các sở, ban, ngành và đội ngũ báo cáo viên tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT với nội dung phong phú, hình thức phù hợp. Các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí trong tỉnh đã tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền về BHXH, BHYT, qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân.

BHXH tỉnh xây dựng chương trình công tác, kế hoạch tuyên truyền để triển khai thực hiện trong toàn ngành; chủ động tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về BHXH, BHYT; tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại hội nghị báo cáo viên các cấp, hội nghị đối thoại, chuyên đề... Biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tờ gấp tuyên truyền về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và BHYT học sinh, sinh viên để tuyên truyền tới người sử dụng lao động, người lao động, nhân dân và học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh. Đã có 9/9 huyện, thành phố, thị xã thành lập tổ liên ngành kiểm tra, đôn đốc tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp còn nợ đọng BHXH, BHYT mang lại hiệu quả tích cực. Cụ thể, từ tháng 05/2018 đến tháng 09/2019, chủ trì, phối hợp tổ chức được 117 hội nghị, hội thảo, đối thoại về BHXH, BHYT với 4.800 người tham gia. Phối hợp với Báo Thái Nguyên ký kết hợp đồng tuyên truyền về công tác BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với Sở Y tế thực hiện trung bình mỗi tuần 01 chuyên mục Sức khỏe đời sống trên báo in, Sức khỏe cộng đồng trên báo điện tử. Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh đã xây dựng chuyên mục Giải đáp pháp luật, Chính sách và Cuộc sống, Sức khỏe và đời sống; thực hiện chuyên mục BHXH phát sóng định kỳ hằng tháng trên kênh TN1.  Sở Y tế chủ trì, phối hợp tổ chức được 42 hội nghị truyền thông, phổ biến Luật BHYT sửa đổi, bổ sung với 1.800 người tham dự; tổ chức 160 buổi truyền thông BHYT cho 5.600 người nhà/người bệnh; nói chuyện truyền thông cho 14.400 lượt người dân tại các huyện, thành phố, thị xã. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội từ năm 2018 đến nay tổ chức 11 lớp tập huấn chính sách lao động, chính sách bảo hiểm cho hơn 524 người sử dụng lao động của gần 300 doanh nghiệp, 6 lớp tuyên truyền chính sách pháp luật lao động, tiền lương, BHXH cho gần 400 người lao động và 40 HTX với 80 thành viên... Liên đoàn Lao động tỉnh từ năm 2018 đến nay các cấp công đoàn phối hợp tổ chức được 3.525 hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho trên 30.000 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn... Có thể nói, các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí đã tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền về BHXH, BHYT; thông tin kịp thời chủ trương, chính sách mới, phản ánh các kiến nghị, đề xuất, thắc mắc của nhân dân, đồng thời tuyên truyền kịp thời ý kiến trả lời, giải đáp của các cơ quan chức năng liên quan đến BHXH, BHYT bảo đảm cơ chế thông tin hai chiều trong tuyên truyền.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 30/09/2019, tỷ lệ tham gia BHXH trên toàn tỉnh là 227.620 người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm khoảng 30% lực lượng lao động; 6.629 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm khoảng 0,87% lực lượng lao động; 208.777 người tham gia BHTN, chiếm 27,47% lực lượng lao động. Ngành BHXH tích cực đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN các tháng theo đúng tiến độ quy định, với tổng số thu được là 3.941,7 tỷ đồng đạt 71,01% kế hoạch được BHXH Việt Nam giao năm 2019.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tuyên truyền BHXH, BHYT của Thái Nguyên, đặc biệt kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW sau hơn 01 năm đã có nhiều tín hiệu tích cực, tỉ lệ người dân khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm thực hiện nghị quyết bằng 10 năm triển khai từ khi chính sách này ra đời. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, tổng hợp, báo cáo trình cấp trên xem xét; đồng thời, đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, Luật BHXH, Luật BHYT và các chính sách An sinh xã hội; đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền đảm bảo tính phong phú, đa dạng, phù hợp; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng những cách làm hay, tập thể, cá nhân tiêu biểu… Đặc biệt, cần phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bùi Huệ (BHXH tỉnh Thái Nguyên)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam