Báo chí là cầu nối truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến người dân

12/04/2019 12:34:11
“Các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp một phần không nhỏ, là cầu nối đưa chủ trương, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến với doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội, phản ánh nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và Ngành BHXH” – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT, BHTN cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2019 do BHXH Việt Nam tổ chức từ 12-14/04 tại Đà Nẵng.

Báo chí luôn “đi trước một bước”

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chia sẻ: Thời gian qua, Ngành BHXH đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, từng bước hiện thực hóa mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân đã được xác định tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Đảng với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Tính đến cuối tháng 3/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,5 triệu người; BHXH tự nguyện là 295 nghìn người; BH thất nghiệp là 12,78 triệu người; BHYT là 83,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,1% dân số. Trong 03 tháng đầu năm, đã có trên 43 triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Trong đó có 2,8 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH và trên 40,2 triệu lượt người khám, chữa BHYT.

Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành, BHXH Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, cũng như sự ủng hộ, cộng đồng trách nhiệm của các cấp ủy và chính quyền địa phương và đặc biệt là sự phối hợp, đồng hành hết sức có hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước. Sự vào cuộc chủ động, tích cực của hệ thống báo chí đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến với doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội. Đồng thời, từ thực tiễn hoạt động của mình, báo chí còn tích cực phản ánh nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và Ngành BHXH, giúp cho quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh vai trò cơ quan thông tấn, báo chí đối với việc truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, trong lĩnh vực BHXH, BHYT đang có rất nhiều vấn đề cần được quan tâm của các nhà báo, phóng viên để tuyên truyền, định hướng, góp ý, tìm cách tháo gỡ, giải quyết. Đó là thực trạng trốn đóng, chậm đóng, chiếm đoạt BHXH của người lao động đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động và sự bền vững của Quỹ BHXH. Bên cạnh đó là sự sự bất cập của hệ thống pháp luật liên quan đến quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH của tổ chức công đoàn; việc các cơ quan tiến hành tố tụng chậm thụ lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến hành vi trốn đóng, chậm đóng, chiếm đoạt BHXH.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu mong muốn, các phóng viên, nhà báo luôn quan tâm đến một số vụ việc cụ thể công đoàn khởi kiện, bảo vệ thành công quyền lợi của người lao động về BHXH thời gian qua hay một số điển hình tổ chức công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật, thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động về BHXH…

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu,  Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ với các phóng viên, biên tập viên về những vấn đề thực hiện chính sách BHXH, BHYT được dư luận quan tâm

Chia sẻ vai trò của báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT vì sự phát triển bền vững của chính sách an sinh xã hội, Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong những năm qua, BHXH, BHYT, BHTN luôn là nguồn đề tài phong phú, đa dạng để báo chí khai thác và sáng tạo nhiều tác phẩm sinh động, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết, chia sẻ và tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chính sách lớn về BHXH, BHYT nói chung, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Theo đồng chí Hồ Quang Lợi, báo chí chính là một kênh tham mưu cho các nhà hoạch định chính sách, đóng góp quan trọng cho hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được vận hành một cách minh bạch, rõ ràng. Bên cạnh đó, báo chí trở thành “kênh” thông tin quan trọng trong việc phát hiện, cảnh tỉnh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT và phòng chống tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT, thông qua hàng loạt các bài viết, phóng sự phản ánh về tình hình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, lợi dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT, quỹ ốm đau, thai sản... Qua đó, giúp các cơ quan chức năng có thêm thông tin để xử lý kịp thời và mang lại hiệu ứng tích cực trong việc tổ chức, thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; đồng thời, nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, người lao động.

Bảo đảm tính phong phú, đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng

Thực tế cho thấy vai trò của BHXH, BHYT càng ngày càng chiếm giữ một vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân và doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của BHXH, BHYT hoặc hiểu chưa sâu sắc về chính sách, dẫn đến tình trạng ý thức tham gia chưa đầy đủ và thiếu tính chủ động.

Do vậy, đồng chí Hồ Quang Lợi cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đảm bảo hệ thống an sinh xã hội bền vững, đảm bảo quyền lợi cho mọi người dân là rất quan trọng. Thực tế đó đòi hỏi công tác truyền thông về BHXH, BHYT cần phải được đổi mới, sáng tạo hiệu quả, nhằm đưa các chính sách đi vào cuộc sống. Sự chính xác, kịp thời, sắc sảo, thuyệt phục, kể cả việc sử dụng các thuật ngữ chuyên môn liên quan đến BHXH, BHYT là hết sức cần thiết; cần có thêm những kênh truyền thông chuyên biệt, hiệu quả về BHXH, BHYT cho từng đối tượng khác nhau. Mặt khác, mỗi cơ quan báo chí cần xây dựng đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia về an sinh xã hội để có một góc nhìn sâu sắc, đánh giá sắc sảo và sự phân tích chính xác về vài trò của BHXH, BHYT với sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, các cơ quan báo chí, nhất là các nhà báo, phóng viên phụ trách lĩnh vực này cần tích cực truyền thông sâu rộng những nội dung liên quan đến tình trạng nợ đọng, trốn đóng, xử lý hình sự về tội phạm BHXH, BHYT, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ việc xử lý thông tin về BHXH, BHYT

“Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam luôn ý thức rõ ỹ nghĩa và tầm quan trọng của công tác truyền thông về lĩnh vực BHXH, BHYT. Do đó luôn có những lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các phóng viên, nhà báo, tạo cơ hội để các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan báo chí, các nhà báo cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông, làm chuyển biến nhận thức của toàn dân đối với hệ thống chính sách BHXH, BHYT, góp phần vào sự phát triển bền vững đất nước” – đồng chí Hồ Quang Lợi thông tin.

Các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí đặt các câu hỏi về BHXH, BHYT tại hội nghị

Tại lớp tập huấn, các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đã được cung cấp những thông tin mang tính hệ thống 05 chuyên đề về xử lý thông tin về BHXH, BHYT hướng tới phát triển chính sách bền vững; vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động; những quy định mới về chính sách, pháp luật BHXH; những quy định mới về chính sách, pháp luật BHYT và ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, hướng đến công khai, minh bạch, cải cách TTHC.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh, năm 2019 được xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH; thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị và hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (ngày 16/02/1995-16/02/2020). Những nhiệm vụ đặt ra với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cũng như công tác tổ chức thực hiện đòi hỏi chúng ta phải có định hướng tuyên truyền mới, đúng, trúng và hiệu quả. BHXH Việt Nam luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên để ngày càng có nhiều người dân hiểu đúng, hiểu sâu về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, từ đó chủ động tham gia BHXH, BHYT vì mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng và hoàn thiện một hệ thống an sinh xã hội “không để ai bị bỏ lại phía sau”./.

Châu Anh

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam