Bảo đảm quyền lợi BHYT cho người sống ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn

16/05/2017 10:26:02
Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, phát sinh thêm một số người dân thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT. Để bảo đảm quyền lợi BHYT cho nhóm đối tượng này, BHXH tỉnh Gia Lai chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lập danh sách cấp thẻ BHYT

(ảnh minh họa)

Tỉnh Gia Lai có 61 xã; 367 thôn, làng thuộc khu vực III (điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) và 107 xã, 297 thôn, làng thuộc khu vực II (điều kiện điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn) theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; người dân sinh sống tại các địa bàn này thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT.
Để bảo đảm quyền lợi cho nhóm đối tượng này, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai chỉ đạo Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND xã lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng người sống ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn; người đồng bào dân tộc thiểu số sống vùng có điều kiện KTXH khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg.
Phối hợp với Phòng Dân tộc huyện; UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng có phát sinh mới chính xác, đầy đủ, kịp thời, không để thiếu sót, không trùng lặp đối tượng, đồng thời giảm, tích thu hồi giá trị sử dụng thẻ BHYT đã cấp cho đối tượng không được thụ hưởng theo Quyết định số 582/QĐ-TTg.
Kiểm tra rà soát phôi thẻ BHYT, máy in, mực in phục vụ công tác in thẻ BHYT cho đối tượng, khi in xong bàn giao ngay thẻ BHYT cho UBND xã, phường, thị trấn để cấp đến tận tay cho đối tượng.
Tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra công tác cấp thẻ BHYT cho đối tượng đối tượng người sống ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn; người đồng bào dân tộc thiểu số sống vùng có điều kiện KTXH khó khăn có phát sinh mới theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Lê Công 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam