Bảo hiểm thất nghiệp giúp ổn định đời sống người lao động khi mất việc làm

12/07/2019 15:40:39
Số người tham gia BHTN liên tục tăng qua từng năm, đến nay là gần 13 triệu người, vượt so với dự kiến. Đây là thông tin tại Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện chính sách BHTN và định hướng do Cục Việc làm – Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 12/7 tại TP Thanh Hóa, Dự và chủ trì Hội có Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Sau 10 thực hiện, số người tham gia và đóng BHTN liên tục tăng qua các năm và đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu năm 2009 mới chỉ có 9.993.300 người tham gia BHTN thì tới năm 2015 (năm đầu tiên Luật Việc làm có hiệu lực) đã có 10.308.180 người tham gia, tăng 11,8% so với năm 2014; năm 2016 có 11.061.562 người tham gia, tăng 7,3 so với năm 2015; năm 2017 có 11.774.742 người tham gia, tăng 8,1% so với năm 2016 và năm 2018 có 12.680.173 người tham gia, tăng 7,7% so với năm 2017, bằng 87,7% tổng số người tham gia BHXH bắt buộc (14,45 triệu người), tổng số đơn vị tham gia BHTN là 361.586 đơn vị.

Tổng số tiền thu BHTN không ngừng tăng qua các năm. Tính đến thời điểm năm 2018, bình quân số tiền đóng BHTN hằng thàng của người lao động là trên 4,9 tỷ đồng, tăng 9,94% so với bình quân tiền đóng năm 2017. Tổng số tiền thu BHTN năm 2018 là trên 15,500 tỷ đồng, tăng 14,9% so với tổng số tiền thu năm 2017 (13.517 tỷ đồng).

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được đặc biệt quan tâm. Các trung tâm dịch vụ việc làm đã tập trung triển khai thực hiện, đa dạng hóa các hình thức và cải tiến quy trình thực hiện; số lượng và hiệu quả người được tư vấn, giới thiệu việc làm tăng theo từng năm và chiếm tỷ lệ khá cao so với số người có quyết định. Nếu năm 2010 có 125.562 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm thì đến năm 2015 là 463.859 lượt người; đến năm 2018 con số này là trên 1,39 triệu người.

Đến nay đã có trên 180.000 người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề. Nhiều người thất nghiệp sau khi tham gia các khóa học nghề đã có việc làm ổn định. Một số địa phương có số người được hỗ trợ học nghề cao như TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương… Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là gần 5 triệu người và có xu hướng tăng qua các năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh, chính sách BHTN đống vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là công cụ quản trị thị trường lao động, là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm. Song quan trọng hơn vẫn là tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm.

Theo đồng chí Doãn Mậu Diệp, Chính sách BHTN đã sớm đi vào cuộc sống và có hiệu quả, được dư luận xã hội, doanh nghiệp, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia và đánh giá cao, góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ thiết thực cho người sử dụng lao động, người lao động; thực sự là điểm tựa của người lao động, người sử dụng lao động; góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Việc thực hiện chính sách BHTN đảm bảo nguyên tắc chia sẻ, đóng hưởng và an toàn Quỹ, thể hiện sự hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ; giữa người có nguy cơ mất việc làm thấp với người có nguy cơ mất việc làm cao…

Số người tham gia BHTN liên tục tăng qua từng năm, đến nay là gần 13 triệu người tham gia, vượt so với dự kiến. Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề ngày càng được tăng cường và hiệu quả; 96,8% được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, hơn 180 nghìn người được hỗ trợ học nghề.

Tuy nhiên, chính sách BHTN vẫn tồn tại nhiều hạn chế, trong đó chưa thực sự gắn với thị trường lao động, chưa có nhiều biện pháp hỗ trợ để duy trì việc làm cho người lao động, tránh sa thải lao động. Sau 10 năm triển khai, BHTN chủ yếu nặng về giải quyết hậu quả, nhẹ về triển khai biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ duy trì việc làm; thiếu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy thực hiện còn nhiều bất cập.

Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Trong đó chỉ ra nhiệm vụ là phải nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHTN. Tập trung tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ chế tài chính đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực để chính sách BHTN thực sự trở thành công cụ quản trị thị trường lao động. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đạt khoảng: 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN (năm 2020), 35% vào năm 2025 và 45%  năm 2031.

Để thực hiện mục tiêu trên, theo đại diện Bộ LĐ-TB-XH, thời gian tới, việc thực hiện chính sách BHTN cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp quan trọng. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung chính sách BHTN tại Luật Việc làm theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm; đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người lao động; khắc phục tình trạng gian lận, trục lợi BHTN, phát huy đầy đủ các chức năng của BHTN, bảo đảm BHTN thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động./.

Thùy Liên

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam