Bao nhiêu ngày sau khi nộp tiền thì được nhận thẻ BHYT mới?

16/04/2019 17:07:12
Bạn đọc từ email pctgiaothuy@gmail.com hỏi: Xin hỏi, nếu đã nộp tiền BHYT tự nguyện (mua tiếp tục), thì đến ngày nào tôi mới nhận được thẻ BHYT mới? Trường hợp người quen của tôi thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì quyền lợi BHYT tính như thế nào?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 30 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, thẻ BHYT sẽ cấp mới trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Như vậy, nếu đã đóng tiền và lập đủ hồ sơ cấp thẻ BHYT thì sau 05 ngày bạn sẽ nhận được thẻ BHYT mới.

Trường hợp thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT, theo quy định tại Điểm 2 Khoản 7 Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam