Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

22/04/2019 16:30:07
Nằm ở phía Nam kinh thành Thăng Long (nay là Thủ đô Hà Nội), Văn Miếu - Quốc Tử Giám là quần thể di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt, có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và du lịch cao. Để bảo quản, tu bổ, phục hồi Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phát huy hơn nữa giá trị của di tích, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 19/04/2019.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, phê duyệt nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về khu vực quy hoạch để bảo quản, tu bổ, phục hồi có diện tích 5,433ha, bao gồm Khu Nội tự, Vườn Giám và Hồ Văn (cụ thể, phía Bắc giáp phố Nguyễn Thái Học, phía Nam giáp phố Quốc Tử Giám, phía Đông giáp phố Văn Miếu, phía Tây giáp phố Tôn Đức Thắng). Với mục tiêu bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của Văn Miếu - Quốc Tử Giám; phát huy giá trị của Di tích trong việc kết nối với di tích, điểm du lịch khác của Hà Nội để tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; xác định ranh giới bảo vệ Di tích làm cơ sở quản lý, cắm mốc giới di tích... Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian lập quy hoạch không quá 18 tháng kể từ khi Quyết định số 430/QĐ-TTg ban hành với 11 nội dung chủ yếu.

Trong đó, quan trọng là việc xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích; cụ thể, khảo sát, điều tra, sưu tầm tài liệu, tổng hợp các dữ liệu, số liệu về lịch sử, văn hóa của di tích, chụp ảnh, vẽ ghi, phân tích đánh giá kiến trúc của các công trình, khảo sát đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 phạm vi quy hoạch; khảo sát tình trạng kỹ thuật của các hạng mục công trình tại di tích; khảo sát các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu gắn với di tích; khảo sát hiện trạng và đánh giá hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, tình hình đầu tư các dự án bảo tồn, tu bổ các di tích trong giai đoạn trước đây, các dự án hỗ trợ phát huy giá trị di tích; khảo sát hiện trạng, đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch, các hoạt động văn khác tại di tích; nghiên cứu, khảo sát khu vực nghiên cứu lập quy hoạch (khảo sát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch, hiện trạng kiến trúc, xây dựng đối với các công trình trong khu vực nghiên cứu, đặc biệt kiến trúc mặt tiền của các phố Nguyễn Thái Học, Văn Miếu, Quốc Tử Giám và Tôn Đức Thắng bao quanh khu di tích; khảo sát hệ thống giao thông và những áp lực đô thị lên di tích, nhận diện những nguy cơ xung đột giữa phát triển đô thị và bảo tồn di tích; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của khu vực ảnh hưởng đến việc lập, triển khai thực hiện quy hoạch...). Bên cạnh đó, nội dung nhiệm vụ quy hoạch chủ yếu cũng đề cập đến việc định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững như định hướng tổ chức sự kiện tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tuyến du lịch kết nối di tích với các địa danh du lịch trọng điểm khác của Hà Nội; đề xuất giải pháp kiểm soát, điều tiết lượng khách du lịch để không ảnh hưởng đến việc bảo tồn di tích, các hoạt động kinh tế - xã hội của khu vực xung quanh di tích; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số liên quan đến di tích tạo cơ sở khoa học để bảo tồn, quản lý di tích, phát triển, quảng bá các sản phẩm du lịch bằng nhiều hình thức.

Theo Wikipedia, quần thể di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám bao gồm Hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Vườn Giám. Là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng để dạy học và thờ kính Khổng Tử, cùng những bậc hiền tài Nho học xưa. Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông; Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông – đây là thời kỳ giáo dục Việt Nam phát triển nhất trong các thời đại vua chúa phong kiến. Sau khi được xây dựng, việc học tập ở Quốc Tử Giám bắt đầu vào năm 1076. Về mặt kiến trúc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám có tường gạch vồ bao quanh, phía trong chia thành 05 lớp không gian với các kiến trúc khác nhau, mỗi lớp không gian được giới hạn bởi tường gạch có 03 cửa để thông với nhau. Từ ngoài vào trong, các cổng lần lượt là cổng Văn Miếu, Đại Trung, Đại Thành và cổng Thái Học.

Hoàng Tùng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam