Bảo vệ có thuộc đối tượng hưởng và đóng BHXH, BHYT trên mức lương tối thiểu vùng không?

28/06/2018 07:53:13
Ông Nguyễn Thành Văn (Hà Nội) hỏi: Tôi đang làm bảo vệ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), có k‎ý hợp đồng lao động và được cơ quan đóng BHXH, BHYT với mức lương là 03 triệu đồng/tháng. Được biết có quy định đóng BHXH, BHYT trên mức lưng tối thiểu vùng, trường hợp lao động qua đào tạo thì cộng thêm 7% nữa, như vậy, việc công ty đóng BHXH, BHYT cho tôi với mức 03 triệu có đúng không? Tôi có thuộc đối tượng hưởng và đóng BHXH, BHYT trên mức lương tối thiểu vùng không?

Mức lương của NLĐ không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định (ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận; tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Khoản 2 Điều 89 Luật BHXH 2014 quy định: Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (bao gồm các quận tại Hà Nội) là 3.980.000 đồng/tháng tính từ 01/01/2018; mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất doanh nghiệp thỏa thuận trả cho người lao động trong điều kiện bình thường; cao hơn ít nhất 7% đối với lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định; người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm gười đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân…, bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp, đào tạo nghề, chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề…

Nghị định số 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ cơ quan, đơn vị quy định tiêu chuẩn bảo vệ cơ quan, đơn vị phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ do Công an cấp tỉnh hoặc cấp tương đương tổ chức và cấp giấy chứng nhận.

Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 ban hành Danh mục nghề, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng thì nghề bảo vệ thuộc danh mục nghề đào tạo.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp ông Nguyễn Thành Văn làm việc tại đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận tại Hà Nội thuộc đối tượng hưởng mức lương tối thiểu vùng I. Đối với vị trí việc làm bảo vệ của ông, trường hợp ông có chứng chỉ, bằng cấp qua đào tạo nghề bảo vệ được cơ sở giáo dục đào tạo có thẩm quyền cấp kể cả do ông tự học hoặc được đơn vị bố trí cho đi học thì ông thuộc đối tượng được hưởng lương đối với lao động đã qua đào tạo nghề. Như vậy, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với ông Văn tính từ 01/01/2018 ít nhất bằng 3.980.000 đồng/tháng, trường hợp có chứng chỉ đào tạo nghề như đã phân tích ở trên ông thuộc đối tượng hưởng tiền lương có cộng thêm ít nhất 7%.

Thu Hương (Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam