Bến Tre: Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đến thăm và làm việc với BHXH tỉnh

11/09/2019 15:22:08
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng đến thăm và làm việc với BHXH tỉnh; cùng tham gia có Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành trong tỉnh.

Thay mặt BHXH tỉnh Bến Tre, Giám đốc BHXH tỉnh Dương Văn Thắng báo cáo: BHXH tỉnh Bến Tre thành lập năm 1995, đến nay với cơ cấu 11 phòng nghiệp vụ, 09 BHXH huyện, thành phố. Tính đến tháng 08/2019, có 189/205 biên chế. Mặc dù tình trạng biên chế tinh giản, cùng với việc áp lực khối lượng công việc của ngành ngày càng tăng nhưng tập thể nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được BHXH Việt Nam và chính quyền địa phương giao. Cuối tháng 08/2019, số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ trên 92% dân số tỉnh, cao hơn mức bình quân chung của cả nước khoảng 3%; kịp thời in và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân tham gia theo đúng thời gian quy định; giải quyết chế độ, chính sách và chi trả an toàn cho người thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN; tích cực ứng dụng hệ thống thông tin, thống nhất, tạo môi trường làm việc điện tử thông suốt trong nội bộ BHXH tỉnh, kết nối và thực hiện giao dịch qua điện tử với các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH tỉnh kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát các Sở, ngành kịp thời chuyển kinh phí hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đảm bảo; chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trực lợi các quỹ BHXH, BHYT; xem xét, phê duyệt thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN giúp cho việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được thuận lợi, hiệu lực, hiệu quả, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị Sở Tài chính hỗ trợ xử lý số tiền trên 10 tỷ đồng ngân sách nhà nước mua BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi năm 2015-2016, đến nay chưa được Bộ Tài chính giải quyết dứt điểm.

Đánh giá cao hệ thống BHXH tỉnh hình thành khá hoàn chỉnh, từng bước vươn lên thực hiện tốt công tác An sinh xã hội, đồng thời ghi nhận các ý kiến kiến nghị của BHXH tỉnh, chấp nhận đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, chia sẻ định hướng để phát triển BHXH khi thành lập các cụm, khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng lưu ý: Với mục đích, ý nghĩa nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, được xác định là trụ cột chính quan trọng của hệ thống An sinh xã hội quốc gia; thời gian tới cả hệ thống chính trị cần quan tâm, trách nhiệm cao hơn trong tổ chức thực hiện, với mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn. Bên cạnh việc làm tốt công tác phục vụ, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao, để chính sách An sinh xã hội phát triển mạnh, bền vững; việc tuyên truyền không phải của một phòng hay cơ quan BHXH mà là trách nhiệm của mỗi cơ quan liên quan. Mỗi cán bộ, nhân viên cơ quan BHXH phải nắm vững và hướng dẫn tường tận các vấn đề liên quan đến thủ tục, chính sách của BHXH, BHYT, BHTN để tuyên truyền hiệu quả và đảm bảo công khai minh bạch. Các ban, ngành tích cực phối hợp, gắn kết với “cái tâm phục vụ cho con người”, ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý hành vi trốn nợ. BHXH huyện, thành phố làm tốt nhiệm vụ tham mưu chính quyền địa phương phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH trong thời gian tới.

Phan Hân (BHXH tỉnh Bến Tre)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam