BHXH Bộ Quốc phòng: Bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện chế độ, chính sách BHYT

16/07/2019 09:46:34
Từ ngày 24/6 đến 16/7, BHXH Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện chế độ, chính sách về BHYT năm 2019 cho cán bộ, nhân viên quân y, tài chính thuộc các đơn vị trực tiếp thực hiện quy trình khám, chữa bệnh (KCB) BHYT.

Hội nghị phổ biến các văn bản mới và bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện chế độ, chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019 cho cán bộ, nhân viên Quân y, Tài chính các đơn vị trực thuộc Quân khu 4, Quân khu 5, Quân đoàn 1, Quân chủng Phòng không không quân và Vùn

Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội và 5 địa điểm tập trung theo các địa bàn đơn vị trong toàn quân.

Hội nghị nhằm quán triệt, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách BHYT, trên cơ sở đó giúp chỉ huy quân y các cấp, các cơ sở quân y KCB BHYT nắm chắc, hiểu rõ chế độ, chính sách, phạm vi, quyền lợi BHYT quân nhân và người tham gia BHYT khác, từ đó triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật trong KCB BHYT.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được hướng dẫn thực hiện quy trình KCB BHYT và ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, tổng hợp, giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT tại cơ sở quân y KCB BHYT nhằm tiếp tục nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành và tổ chức KCB theo quy định của pháp luật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi KCB của quân nhân và đối tượng tham gia BHYT khác; quản lý và sử dụng quỹ KCB đúng mục đích, ngăn ngừa lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Thông qua các nội dung trao đổi, hướng dẫn tại hội nghị, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sẽ tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT và KCB BHYT./.

Trần Dũng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam