BHXH cho người lao động làm việc ở Đài Loan

06/09/2016 20:30:47

Tại Khoản 2, Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định: “Người lao động là công dân nước ngoài vào lao động tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ”.
Khoản 4, Điều 2 Luật An toàn, Vệ sinh lao động quy định, đối tượng áp dụng Luật này bao gồm cả người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, tại Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và Pháp lệnh cảnh sát môi trường, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam với thời gian trình Chính phủ vào tháng 05/2017.
Để có cơ sở cho việc xây dựng văn bản pháp luật về chính sách BHXH cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cần thiết nghiên cứu các chính sách, chế độ BHXH đối với người lao động nước ngoài; trong đó, có lao động Việt Nam làm việc tại một số thị trường có quy mô tiếp nhận lao động lớn. Sẽ là tham khảo hữu ích khi nghiên cứu BHXH đối với người lao động nước ngoài đang làm việc tại Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản và đặc biệt là Đài Loan.

Vài nét khái quát
Đài Loan là một trong các thị trường tiếp nhận số lượng lớn lao động nước ngoài tại khu vực Đông Bắc Á. Thị trường này đang tiếp nhận lao động của 06 quốc gia, bao gồm Indonesia, Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Malaysia và Mông Cổ. Việt Nam đưa lao động làm việc tại Đài Loan bắt đầu từ tháng 11/1999. Quy mô lao động của các quốc gia cung ứng vào Đài Loan kể từ năm 1999 đến nay vào khoảng trên 600.000 lượt lao động, trong đó lao động Việt Nam có khoảng trên 170.000 lượt lao động, chiếm 28% thị phần lao động nước ngoài, đứng thứ 02 (sau Indonesia) về quy mô lao động làm việc tại Đài Loan. Từ nhiều năm qua, Đài Loan là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam có quy mô lớn nhất so với các thị trường mà các doanh nghiệp Việt Nam cung ứng lao động; theo đó, cứ 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài thì có trên 60 lao động đi làm việc tại Đài Loan. Cơ cấu lao động làm việc tại Đài Loan có quy mô lớn nhất tập trung lao động làm trong công xưởng chiếm 87%, xây dựng 1,2%; chăm sóc người già 10%; số còn lại thuộc lĩnh vực giúp việc gia đình và thuyền viên. Theo quy định của Đài Loan, mọi lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan đều phải tham gia BHXH bắt buộc; riêng lao động giúp việc gia đình, chăm sóc người bệnh tại nhà không bắt buộc tham gia bảo hiểm lao động nhưng bắt buộc phải tham gia BHYT.

Chế độ BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài
BHXH bắt buộc
Đối với lao động nước ngoài, Đài Loan quy định người lao động tham gia hai chế độ BHXH bắt buộc, đó là:
BHYT
Mức thu BHYT được tính bằng công thức sau:
BHYT = Tiền lương cơ bản * 4,91%.
Hiện tiền lương cơ bản (ở thời điểm 01/7/2015) là 20.008 Đài tệ/tháng (tương đương khoảng 14 triệu đồng VN), tổng mức đóng BHYT sẽ là 982 Đài tệ/tháng. Trong đó, tỷ lệ mức đóng của các bên là chủ sử dụng 60%, người lao động 30% và Chính phủ hỗ trợ 10%, nên mức đóng hàng tháng của người lao động nước ngoài là:
(20.008 Đài tệ x 4,91% x 30%) = 295 Đài tệ/tháng
Theo tỷ giá tháng 05/2016: 01 Đài tệ = 696,45 VNĐ, mức đóng BHYT của người lao động khoảng 205.452 VNĐ/tháng.
Mức đóng BHYT trên áp dụng cho cả đối tượng lao động làm giúp việc trong các gia đình.
Bảo hiểm lao động
Mức thu bảo hiểm lao động được tính bằng công thức sau:
Bảo hiểm lao động = Tiền lương cơ bản * 9%.
Với tiền lương cơ bản hiện nay là 20.008 Đài tệ/tháng, tổng mức đóng BHLĐ sẽ là 1.800 Đài tệ/tháng.
Trong đó, tỷ lệ đóng của các bên là chủ sử dụng lao động 70%, người lao động 20% và Chính phủ hỗ trợ 10%, nên mức đóng hàng tháng của người lao động nước ngoài là:
(20.008 Đài tệ x 9% x 20%) = 360 Đài tệ/tháng (khoảng 251.000 đồng/tháng)
Mức đóng hàng tháng BHYT và bảo hiểm lao động phụ thuộc vào tiền lương cơ bản, tỷ lệ mức đóng được quy định trong văn bản pháp luật BHXH.
Kể từ năm 2013, mức phí bảo hiểm lao động tăng từ 7,5% lên 8%; năm 2014 tăng lên 8,5% và tháng 07/2015 đến nay là 9%. Tiền lương cơ bản năm 2013 là 18.780 Đài tệ/tháng ; 07/2014 là 19.273 Đài tệ/tháng và nay là 20.008 Đài tệ/tháng. Mức đóng BHYT (2013) giảm từ 5,17% xuống còn 4,91% (07/2014 đến nay).
Tham gia và thụ hưởng
Đăng ký tham gia
Người lao động Đài Loan hiện đang thực hiện chế độ BHXH tổng hợp, bao gồm các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và hưu trí , tử tuất. Tuy nhiên, người lao động nước ngoài chỉ tham gia hai loại BHXH bắt buộc nêu trên, là BHYT và bảo hiểm lao động. Khi người lao động nước ngoài đăng ký tham gia đóng bảo hiểm, hồ sơ của đơn vị sử dụng lao động đăng ký với cơ quan bảo hiểm bao gồm giấy phép lao động, thẻ cư trú của người lao động nước ngoài hoặc bản photocopy hộ chiếu.
Căn cứ theo Luật Bảo hiểm Lao động, Điều 11 quy định các đơn vị tham gia đóng bảo hiểm đều tính từ “ngày đến nhận việc” của người lao động. Đơn vị đóng bảo hiểm phải lập danh sách người tham gia để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Đơn vị đóng bảo hiểm vẫn phải đăng ký tham gia cho người lao động ngay từ ngày đầu tiên đến nhận việc. Ngay từ ngày đến nhận việc, nếu đăng ký tham gia bảo hiểm thì hiệu lực bảo hiểm bắt đầu trong ngày hôm đó; nếu kéo dài thời gian thông báo, hiệu lực bảo hiểm cũng sẽ bắt đầu kể từ ngày đăng ký. Khi đơn vị đóng bảo hiểm khai báo ít đi mức tiền lương của lao động tham gia bảo hiểm, chủ sử dụng lao động sẽ phải chịu trách nhiệm. Tính từ ngày phát sinh sự việc, căn cứ theo mức phí bảo hiểm bị đóng ít đi bao nhiêu, đơn vị đóng bảo hiểm sẽ bị phạt gấp 03 lần số tiền đóng thiếu. Ngoài ra, nếu người lao động bị tổn thất bao nhiêu, đơn vị đóng bảo hiểm sẽ phải bồi thường bấy nhiêu.
Thụ hưởng
Về bảo hiểm lao động:
- Nếu như người lao động nước ngoài phát sinh thương tật phổ thông hoặc có bệnh phải nằm viện điều trị, không thể làm việc được, thậm chí không thể nhận được tiền lương đầy đủ, người đang điều trị bệnh đều có thể hưởng trợ cấp chữa bệnh ngay từ ngày thứ tư tính từ ngày không thể làm việc được. Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Lao động cơ bản, khi người lao động bị thương tật hoặc mắc bệnh nghề nghiệp, chủ sử dụng phải chi trả những chi phí chữa bệnh. Nhưng cùng một vấn đề, căn cứ theo Luật Bảo hiểm Lao động hoặc những pháp lệnh khác quy định, người lao động được chủ sử dụng bồi hoàn chi phí và phải chi trả cho họ. Riêng Điều 44 Luật Bảo hiểm Lao động quy định, hỗ trợ chữa bệnh không bao gồm tiền đăng ký khám bệnh. Tuy nhiên người lao động bị thương tật vì công việc, những chi phí cần thiết như tiền đăng ký khám bệnh đều do chủ sử dụng chi trả.
- Người lao động phải nghỉ việc trong quá trình điều trị được hưởng lương bằng mức lương trước khi nghỉ việc. Hết quá trình điều trị y tế , bệnh viện được chỉ định xác nhận người lao động bị tàn tật, thì họ được hưởng trợ cấp thương tật trên cơ sở mức lương bình quân, mức độ tàn tật và tiêu chuẩn bồi thường được quy định trong Luật Bảo hiểm Lao động. Các loại bệnh nghề nghiệp được bồi thường và các dịch vụ y tế đối với người lao động cho các trường hợp này được quy định trong Luật.
- Người lao động được bảo hiểm trên đường đi làm hoặc tan ca trong thời gian thích hợp, trên đoạn đường bắt buộc phải đi qua kể từ nơi thường trú đi đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc trở về nếu phát sinh thương tật do sự cố giao thông, được coi như bị tai nạn lao động, được xin nhận trợ cấp bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp. Nhưng người lao động có các tình tiết sau đây sẽ không được coi là tai nạn lao động:
+ Hành vi cá nhân không cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
+ Người lái xe chưa có bằng lái xe đúng chủng loại xe đang lái.
+ Người lái xe trong thời gian bị treo bằng lái xe, hoặc bằng lái xe hết hạn.
+ Người lái xe vi phạm luật giao thông vượt đèn đỏ ở đoạn đường giao nhau.
+ Người vượt qua đường sắt.
+ Người lái xe trong tình trạng có nồng độ rượu vượt quá quy định, người sử dụng thuốc gây nghiện, người sử dụng thuốc gây ảo giác hoặc sử dụng thuốc bị cấm.
+ Người lái xe vi phạm quy định, đi trong nhánh đường dành riêng trên đường cao tốc.
+ Người lái xe vào đường ngược chiều hoặc lái xe vượt quá tốc độ quy định, sai kỹ thuật, đi ngoằn ngoèo hoặc lái xe với các phương thức nguy hiểm khác.
+ Người lái xe không theo quy định đi vào hướng xe đi lại.
- Người lao động chết không do tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và không bao gồm chết do tự tử thì mức trợ cấp cho thân nhân được quy định như sau:
+ Người nộp bảo hiểm dưới 01 năm, căn cứ theo mức tiền lương bình quân tham gia đóng bảo hiểm thì mức được trợ cấp là 10 tháng tiền lương.
+ Người nộp bảo hiểm từ 01 năm đến dưới 02 năm, căn cứ theo mức tiền lương bình quân tham gia đóng bảo hiểm thì mức được trợ cấp là 20 tháng tiền lương.
+ Người nộp bảo hiểm từ 02 năm trở lên, căn cứ theo mức tiền lương bình quân tham gia đóng bảo hiểm thì mức được cấp là 30 tháng tiền lương.
- Người lao động chết do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, họ sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí tương đương với 05 tháng tiền lương bình quân và khoản tiền trợ cấp tuất một lần cho thân nhân tương đương với 40 tháng lương bình quân. Thân nhân của người người lao động chết được nhận tiền tuất một lần theo quy định sau: Vợ chồng, con cái; cha, mẹ; ông, bà; cháu, chắt và anh, chị, em.
- Khi thân nhân người lao động chết thì việc hỗ trợ mai táng như sau:
+ Người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm, khi thân nhân không nằm trong diện được bảo hiểm bị chết , căn cứ theo quy định của Mục 5 Điều 43 Luật Dịch vụ việc làm trước khi sửa đổi sẽ không được nhận tiền hỗ trợ mai táng cho thân nhân. Nhưng trong Luật Dịch vụ việc làm sửa đổi công bố ngày 21/01/2002, quy định này đã bị bãi bỏ. Sau khi Điều luật mới có hiệu lực (ngày 23/01/2002) Nếu bố mẹ, vợ (hoặc chồng), con cái người lao động nước ngoài bị chết, sẽ căn cứ theo quy định của Điều 62 Luật Bảo hiểm Lao động để xin trợ cấp mai táng cho thân nhân. Cụ thể:
+ Khi cha mẹ, chồng(vợ) của người lao động chết, căn cứ theo bình quân tiền lương nộp bảo hiểm, mức bảo hiểm được cấp là 03 tháng lương.
+ Khi con đã đủ 12 tuổi của người lao động bị chết, căn cứ theo bình quân tiền lương nộp bảo hiểm, mức bảo hiểm được cấp là 02 tháng lương.
+ Khi con chưa đủ 12 tuổi của người lao động bị chết, căn cứ theo bình quân tiền lương nộp bảo hiểm, mức bảo hiểm được cấp là 01 tháng rưỡi tiền lương.
Về BHYT:
Người lao động có BHYT khi khám bệnh phải trả phí đăng ký trong khoảng từ 50 đến 100 Đài tệ. Khi nằm điều trị tại bệnh viện, người lao động phải trả một phần viện phí theo % của tổng chi phí nằm viện với các mức sau:
- Nằm viện cấp cứu: Dưới 30 ngày, 10%; từ 31 ngày đến 60 ngày, 20%; từ 61 ngày trở lên, 30%.
- Nằm viện điều trị các bệnh mãn tính: Dưới 30 ngày, 5%; từ 31 ngày đến 90 ngày, 10%; từ 91 ngày đến 180 ngày, 20%; từ 181 ngày trở lên, 30%.
Người lao động có BHYT phải tự chi trả các chi phí về cai nghiện ma túy, phẫu thuật tạo hình, thay các phần về răng, lắp mắt giả, kính mắt, y tá riêng, chăm sóc riêng, truyền máu trừ trường hợp theo y lệnh của bác sĩ, phí đăng ký thủ tục.
Hồ sơ, thủ tục
Những hồ sơ cần thiết để người lao động nước ngoài có thể xin hưởng trợ cấp tuất khi có thân nhân bị chết tại nơi xuất cư.
- Trường hợp bố (hoặc mẹ) bị chết tại nước xuất cư của người lao động:
+ Giấy xác nhận thân nhân có quan hệ với người lao động.
+Giấy Khai sinh của công nhân đang làm việc ở Đài Loan.
+ Giấy Chứng tử.
- Trường hợp vợ (hoặc chồng) bị chết tại nước xuất cư của người lao động:
+ Giấy xác nhận thân nhân có quan hệ với người lao động.
+Giấy Chứng nhận kết hôn ở Việt Nam.
+Giấy Chứng tử.
- Trường hợp con bị chết tại nước xuất cư của người lao động:
+ Giấy xác nhận thân nhân có quan hệ với người lao động.
+ Giấy khai sinh của người con bị chết.
+ Giấy Chứng tử.
Những giấy tờ trên phải dịch ra tiếng Hoa và có xác nhận công chứng của cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ trên được dịch công chứng và chuyển sang Đài Loan. Công ty môi giới Đài Loan và chủ sử dụng sẽ kết hợp để làm các thủ tục xin tiền trợ cấp tử tuất cho người lao động. Trong thời gian khoảng 30 ngày kể từ khi nộp hồ sơ cho Cục bảo hiểm Đài Loan, tiền trợ cấp sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người lao động hoặc người được hưởng. Trường hợp người lao động đã về nước thì cần để lại số tài khoản để phía Đài Loan sẽ chuyển trực tiếp tiền trợ cấp cho người được hưởng.

Một số thủ tục hưởng BHXH đối với người lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan
Lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan trên 16 năm, gần 90% lao động làm việc trong công xưởng, nhà máy và đều tham gia hai chế độ BHXH trên. Nhìn chung, chủ sử dụng lao động đều tuân thủ nghiêm túc việc đăng ký tham gia, đóng đầy đủ các mức đóng BHXH theo quy định và việc giải quyết các chế độ BHXH nghiêm túc với phản hồi tích cực từ phía người lao động. Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Bắc, giai đoạn 2005-2010, có trên 2.225 lao động bị tai nạn lao động, bình quân mỗi năm có khoảng 450 lao động bị tai nạn lao động và được bảo hiểm chi trả các chế độ theo quy định, chiếm 0,3% tổng số lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan.
Tuy nhiên, một số thủ tục và quy trình giải quyết chế độ thụ hưởng cho người lao động trong một số trường hợp cần được phổ biến để người lao động và thân nhân nắm rõ để chủ động thực hiện. Đó là một số trường hợp sau:
Trường hợp lao động bị tử vong
Trách nhiệm của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, của công ty cung ứng lao động và công ty môi giới Đài Loan trong việc giải quyết về mặt thủ tục khi lao động bị chết được khái quát như sau:
Ban quản lý lao động
- Trường hợp lao động bị chết mà cơ quan chức năng Đài Loan thông báo trực tiếp cho Ban:
Sau khi nhận được thông báo về lao động chết của các cơ quan Đài Loan, Ban trực tiếp liên hệ với đơn vị cảnh sát thụ lý vụ việc để tìm hiểu tình hình và phối hợp giải quyết. Tổng hợp thông tin để biết lao động bị chết do doanh nghiệp nào và thuộc công ty môi giới nào của Đài Loan có nhiệm vụ phối hợp giải quyết. Theo đó, Ban thông báo (qua điện thoại hoặc bằng văn bản) cho công ty môi giới Đài Loan, Việt Nam, yêu cầu thông báo tới người nhà của nạn nhân tại Việt Nam và hướng dẫn các thủ tục cần tiến hành. Cụ thể, yêu cầu và hướng dẫn công ty Việt Nam hỗ trợ người nhà nạn nhân làm các thủ tục để sang Đài Loan giải quyết hậu sự; yêu cầu công ty môi giới Đài Loan hỗ trợ bố trí phiên dịch để cùng với cảnh sát xác minh nguyên nhân chết.
- Trường hợp công ty môi giới Đài Loan hoặc công ty Việt Nam thông báo về lao động chết tại Đài Loan cho Ban :
Ban sẽ hỗ trợ theo đề nghị cụ thể của các công ty. Tuy nhiên, việc giải quyết vẫn phải theo trình tự: Thông báo người nhà nạn nhân, làm các thủ tục để đưa người nhà sang giải quyết hậu sự. Trường hợp gia đình không sang thì phải có ủy quyền để công ty Đài Loan hoặc chủ sử dụng giải quyết.
Công ty cung ứng lao động Việt Nam
Có trách nhiệm hỗ trợ người nhà nạn nhân làm các thủ tục sau:
- Làm Giấy ủy quyền cho người được cử sang Đài Loan xử lý hậu sự và đưa lọ tro của nạn nhân về nước:
Nếu người được cử sang Đài Loan xử lý vụ việc là vợ hoặc chồng, bố, mẹ nạn nhân thì phải có giấy tờ xác nhận quan hệ thân nhân trên cơ sở có sổ hộ khẩu, chứng nhận kết hôn. Nếu người sang xử lý vụ việc không phải là những đối tượng trên thì thân nhân của người bị nạn phải làm giấy ủy quyền cho người được cử sang Đài Loan. Lưu ý sổ hộ khẩu, chứng nhận kết hôn hoặc giấy ủy quyền nêu trên phải được chính quyền địa phương (xã, phường) xác nhận, được dịch ra tiếng Hoa và có công chứng sau đó đến Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam chứng thực và qua Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Loan tại Việt Nam để được xác nhận.
- Hướng dẫn gia đình nạn nhân làm thủ tục gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước để xin hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.
- Thông báo với công ty môi giới Đài Loan về thời gian thân nhân gia đình nạn nhân (hoặc người được ủy quyền) sang Đài Loan giải quyết để phía bạn chủ động cho việc đón tiếp và phối hợp giải quyết.
Công ty môi giới Đài Loan
- Thống nhất với công ty cung ứng lao động Việt Nam để chủ động trong việc bố trí chỗ ăn, ở cho người nhà nạn nhân (hoặc người được ủy quyền) khi đến Đài Loan.
- Phối hợp với cơ quan cảnh sát và người nhà nạn nhân (hoặc người được ủy quyền) hoàn tất các giấy tờ sau: Giấy chứng tử; giấy xác nhận nguyên nhân chết; giấy chứng nhận hỏa táng. Các giấy tờ trên phải được công chứng ở tòa án địa phương Đài Loan, sau đó đem đến Bộ Ngoại giao Đài Loan xác nhận.
- Cùng với thân nhân gia đình nạn nhân (hoặc người được ủy quyền) mang 03 loại giấy tờ trên kèm theo hộ chiếu, vé máy bay của thân nhân (hoặc người được ủy quyền) tới Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc để làm Giấy thông hành đưa lọ tro về nước.
Thân nhân người lao động bị chết tại Việt Nam
Người lao động sang làm việc tại Đài Loan, ngoại trừ lao động giúp việc gia đình, đều tham gia bảo hiểm lao động. Trong trường hợp khi làm việc tại Đài Loan, thân nhân của họ ở Việt Nam bị chết, họ được hưởng trợ cấp tử tuất ở Đài Loan. Hồ sơ và thủ tục xin hưởng trợ cấp được hướng dẫn như sau:
- Hồ sơ xin hưởng trợ cấp:
Trường hợp cha (hoặc mẹ) người lao động bị chết tại Việt Nam, hồ sơ gồm hộ khẩu thường trú ở Việt Nam có tên người bị chết (phần chuyển đi ở cuối trang hộ khẩu của người bị chết phải ghi rõ ngày chết và được chính quyền địa phương ký tên, đóng dấu xác nhận); giấy khai sinh của người lao động; giấy chứng tử.
- Trường hợp vợ (hoặc chồng) người lao động bị chết tại Việt Nam, hồ sơ gồm hộ khẩu thường trú ở Việt Nam có tên người bị chết (phần chuyển đi ở cuối trang hộ khẩu của người bị chết phải ghi rõ ngày chết và được chính quyền địa phương ký tên, đóng dấu xác nhận); giấy chứng nhận kết hôn ở Việt Nam; giấy chứng tử.
- Trường hợp con của người lao động bị chết ở Việt Nam, hồ sơ gồm hộ khẩu thường trú ở Việt Nam có tên người bị chết (phần chuyển đi ở cuối trang hộ khẩu của người bị chết phải ghi rõ ngày chết và được chính quyền địa phương ký tên, đóng dấu xác nhận); giấy khai sinh của người con bị chết; giấy chứng tử. Hồ sơ trên phải được dịch ra tiếng Hoa và có công chứng.
Quy trình:
Thân nhân người lao động hoặc người được ủy quyền mang hồ sơ tới Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để được chứng thực. Sau đó mang đến Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Loan tại Hà Nội (hoặc TP.Hồ Chí Minh) để xác nhận. Hồ sơ trên được chuyển cho người lao động tại Đài Loan. Thông qua công ty môi giới Đài Loan và chủ sử dụng lao động sẽ kết hợp để làm thủ tục xin tiền trợ cấp tử tuất cho người lao động. Trong thời gian khoảng 30 ngày, kể từ khi nộp hồ sơ cho Cục Bảo hiểm Đài Loan, tiền trợ cấp sẽ được chuyển vào tài khoản của người lao động.
Tóm lại, người lao động nước ngoài khi làm việc tại Đài Loan chỉ tham gia BHXH bắt buộc ngắn hạn đó là BHYT, bảo hiểm lao động với mức đóng xác định theo tiền lương cơ bản tháng. Trong đó, bảo hiểm lao động không bắt buộc đối với người lao động giúp việc gia đình và chăm sóc người bệnh tại nhà. Tất cả mức đóng, chế độ hưởng và các thủ tục tham gia, thụ hưởng đều được quy định trong các văn bản pháp luật của Đài Loan, cũng như trong hợp đồng lao động của người lao động. Hiện tại, mức đóng hàng tháng của 02 chế độ này là 13,91%, được tính trên nền mức lương cơ bản tháng; trong đó, người sử dụng đóng 9,246% (66,5% mức đóng), người lao động đóng 3,273% (23,5% mức đóng) và Chính phủ Đài Loan hỗ trợ 1,391% (10% mức đóng) tháng.
Với mức lương cơ bản từ ngày 01/07/2015 đến nay là 20.008 Đài tệ/tháng (14 triệu VNĐ), người lao động bị khấu trừ lương tháng đóng 02 loại bảo hiểm trên là 655 Đài tệ/tháng, tương đương với khoảng 456.000 VNĐ. Riêng đối lao động là thuyền viên đánh bắt cá gần bờ, ngoài việc đóng bảo hiểm theo quy định nêu trên, chủ tàu còn phải mua bảo hiểm rủi ro cho người lao động với mức bồi thường tối thiểu là 300.000 Đài tệ nhằm đảm bảo những rủi ro cho người lao động phát sinh trong thời gian làm việc. Thời gian qua, mức đóng tháng BHYT được điều chỉnh theo xu hướng giảm và mức đóng bảo hiểm lao động được điều chỉnh theo xu hướng tăng; tuy nhiên, về cơ cấu tỷ lệ mức đóng giữa chủ sử dụng lao động, người lao động nước ngoài và Chính phủ hỗ trợ là không thay đổi./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam