BHXH Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH

18/04/2019 15:29:13
Năm 2019, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, BHXH Đà Nẵng xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo điều hành, trong đó, công tác thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN được đặc biệt quan tâm.

Người dân đến giao dịch trực tiếp tại cơ quan BHXH TP Đà Nẵng

03 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng có 8.326 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, tăng 14,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có  238.162 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, so với cùng kỳ năm trước tăng 4.643 người; 1.906 người tham gia BHXH tự nguyện, so với cùng kỳ năm trước tăng 199 người; 224.771 người tham gia BHTN, so với cùng kỳ năm trước tăng 5.290 người. Tổng số người tham gia BHYT đến cuối tháng 3/2019 là 970.280 người, độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 93,2% trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.209.500 triệu đồng, đạt 22,19% kế hoạch dự kiến giao của BHXH Việt Nam, so với cùng kỳ năm trước tăng 160.429 triệu đồng.

BHXH TP Đà  Nẵng đang quản lý 50.288 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, giải quyết cho 471 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, 3.205 lượt người hưởng các chế độ BHXH một lần. Với tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là1.521.018 triệu đồng nhưng công tác quản lý chi trả luôn đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đúng chế độ và an toàn quỹ.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, BHXH Đà Nẵng tiếp tục thu hồi được số tiền nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị thanh tra, kiểm tra năm 2018 là 2.763 triệu đồng. Tại 06 đơn vị thanh tra 03 tháng đầu năm 2019, phát hiện 27 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian; 52 lao động đóng thiếu mức quy định…

Tuy nhiên, khó khăc, thách thách đặt ra với BHXH Đà Nẵng hiện nay tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN đến cuối tháng 3/2019 là 287.317 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 5,27% trên kế hoạch thu dự kiến giao của BHXH Việt Nam. Số đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên 1.222 đơn vị, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên là 148.152 triệu đồng.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, BHXH TP Đà Nẵng tập trung những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019: tăng cường công tác đôn đốc thu, chuyên quản bám sát đơn vị để kịp thời tăng mới đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có hợp đồng từ 01 đến dưới 3 tháng. Phối hợp với các sở, ngành để tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố hỗ trợ mức đóng cho người cận nghèo tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Tìm các giải pháp để đạt 100% đơn vị giao dịch hồ sơ điện tử, phối hợp với các nhà IVAN để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tổ chức thẩm định nguyên nhân vượt nguồn kinh phí khám, chữa bệnh năm 2018. Đề xuất các giải pháp quyết liệt kiềm chế gia tăng chi phí ngay trong đầu tháng 4/2019./.

Châu Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam