BHXH một số tỉnh, thành thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử

19/11/2019 09:39:31
Để đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng hệ thống tên miền trong toàn Ngành BHXH, kể từ ngày 15/11/2019, BHXH các tỉnh Hải Dương, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Lào Cai, Cà Mau thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử.

Cụ thể, thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ Quy định về việc Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Công văn số 892/CNTT-PM ngày 13/08/2019 của BHXH Việt Nam về Kế hoạch Triển khai chuyển đổi dữ liệu Cổng Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH các tỉnh Hải Dương, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Lào Cai đã hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu theo Kế hoạch.

Theo đó, để đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng hệ thống tên miền trong toàn Ngành BHXH, kể từ ngày 15/11/2019, địa chỉ tên miền truy cập Trang Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh Hải Dương, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn thay đổi như sau:

BHXH tỉnh Hải Dương:

- Tên miền truy cập cũ: http://bhxhhaiduong.gov.vn

- Tên miền truy cập mới: https://haiduong.baohiemxahoi.gov.vn

BHXH tỉnh Đồng Tháp:

- Tên miền truy cập cũ: http://dongthap.bhxh.gov.vn

- Tên miền truy cập mới: https://dongthap.baohiemxahoi.gov.vn

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc:

- Tên miền truy cập cũ: https://bhxhvinhphuc.gov.vn

- Tên miền truy cập mới: https://vinhphuc.baohiemxahoi.gov.vn

BHXH tỉnh Lạng Sơn:

- Tên miền truy cập cũ: http://langson.bhxh.gov.vn

- Tên miền truy cập mới: https://langson.baohiemxahoi.gov.vn

BHXH tỉnh Lào Cai:

- Tên miền truy cập cũ: http://bhxhlaocai.gov.vn

- Tên miền truy cập mới: https://laocai.baohiemxahoi.gov.vn

BHXH tỉnh Cà Mau:

- Tên miền truy cập cũ: http://bhxhcamau.gov.vn

- Tên miền truy cập mới: https://camau.baohiemxahoi.gov.vn

BHXH Việt Nam thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, cá nhân được biết để truy cập, khai thác, tra cứu thông tin.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam