BHXH Ninh Bình: Quyết liệt các giải pháp khắc phục bội chi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT

03/01/2018 11:05:04
Đứng trước việc gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT, để đảm bảo quỹ khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, BHXH tỉnh Ninh Bình đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp giảm tình hình bội chi, từng bước cân đối được nguồn quỹ này.

Hoạt động nghiệp vụ giám định BHYT tại BHXH tỉnh Ninh Bình

Theo đó, BHXH tỉnh thực hiện rà soát và cân đối lại nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT cả năm 2017 của tỉnh, đề xuất nguồn kinh phí cấp ứng cho quý IV/2017 để đảm bảo cho các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT hoạt động. Giao chỉ tiêu và gắn trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, viên chức trong việc triển khai công tác giám định, phát động phong trào thi đua về giảm bội chi quỹ, có đánh giá xếp loại thi đua cuối năm. Đặc biệt, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo làm việc với BHXH tỉnh Ninh Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị bàn giải pháp khắc phục tình hình bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHXH trên địa bàn tỉnh: Trong quý IV/2017, giảm 6% tính trên tổng số chi phí khám, chữa bệnh của quý IV/2016 và năm 2018, giảm 7% so với năm 2016. Tiếp tục ứng dụng CNTT trong thanh quyết toán BHYT, kết nối liên thông dữ liệu theo đúng thời gian và đảm bảo chất lượng theo quy định.

Theo Trưởng Phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh Ninh Bình Tống Mạnh Cường thông tin: Trước tình hình gia tăng chí phí khám, chữa bệnh, toàn tỉnh Ninh Bình thành lập 08 tổ công tác tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất trong và ngoài giờ hành chính; chỉ tính riêng trong 02 tháng 10 và 11 năm 2017 toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 670 cuộc tại hầu hết các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh, qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong thống kê thanh toán, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Kiểm tra, rà soát loại trừ chi phí bất hợp lý khi thực hiện quyết toán. Tổng số tiền từ chối không thanh toán của 9 tháng đầu năm 2017 là 29,5 tỷ đồng cao hơn gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước… Với những giải pháp cụ thể, quyết liệt, hy vọng tỉnh Ninh Bình sẽ từng bước giảm vượt quỹ (hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bội chi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam