BHXH tạo sự tin cậy, thu hút người lao động tham gia

17/02/2020 17:03:19
Nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020 do BHXH Việt Nam tổ chức sáng ngày 15/2/2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận định, BHXH, BHYT là hai chính sách rất quan trọng là trụ cột hệ thống an sinh xã hội, góp phần vào tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đạt được, các mục tiêu của Ngành BHXH có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung của Chính phủ, qua đó mang đến niềm tin tạo sự tin cậy, thu hút người lao động tham gia BHXH

Với tư cách là cơ quan luôn phối hợp với BHXH Việt Nam theo dõi, đánh giá cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng, trong những năm gần đây, đặc biệt năm 2017, 2018, 2019, BHXH Việt Nam đã cắt giảm khoảng 90% TTHC; từ 263 thủ tục xuống còn 27 thủ tục, đây là sự cố gắng rất lớn của toàn Ngành BHXH; số giờ thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp đã giảm 60%, từ 335 giờ xuống còn 147 giờ/1 năm, bãi bỏ nhiều biểu mẫu hồ sơ tiêu chí không cần thiết. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT, đổi mới phương thức phục vụ giao nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống dịch vụ bưu chính công ích, qua giao dịch điện tử và nhất việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, người dân trong giao dịch với cơ quan BHXH.

Thứ hai, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của Ngành BHXH là một bước đột phá rất quan trọng. BHXH Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện CSDL hộ gia đình tham gia BHYT, hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung của Ngành. Đây chính là nền tảng CSDL quốc gia rất quan trọng về bảo hiểm theo Quyết định số 774 của Thủ tướng Chính phủ. Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên đã được triển khai nền tảng để phát triển Chính phủ điện tử. Bộ trưởng nhận định, trong khi chúng ta chưa xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về dân cư, thì việc 86 triệu thẻ BHYT là những căn cứ rất quan trọng để xác thực và định danh. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin, trong quá trình làm việc, BHXH luôn tham gia cùng Chính phủ để xây dựng nhất là khi thực hiện Trục liên thông văn bản quốc gia và xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, thì 18 dịch vụ công mà BHXH tham gia rất thành công. Ngành BHXH đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình; Cổng Thông tin điện tử tích hợp hệ thống giao dịch BHXH điện tử để cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Hệ thống thông tin giám định BHYT cũng kết nối liên thông giữa các cơ quan BHXH với gần 100% cơ sở KCB trên toàn quốc. Như vậy, có thể nói, các vấn đề gian lận thanh toán BHYT, gian lận KCB vừa qua cũng đã được xử lý cơ bản triệt để. Cùng với đó, BHXH Việt Nam cũng đã xây dựng hệ thống thu nộp, chi trả điện tử BHXH, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống chatbot, trả lời tự động, thắc mắc của người dân, hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH, ứng dụng BHXH trên thiết bị di động.

Bộ trưởng đánh giá cao Trung tâm Dịch vụ khách hàng phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân và người lao động về vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT. Bộ trưởng cũng cho rằng, Ngành BHXH đã thực hiện tốt việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, hệ thống thông tin, CSDL với các bộ, ngành. Đặc biệt, năm 2019 đã khai trương CSDL chuyên ngành BHXH, kết nối thông tin, quản lý hộ tịch với Bộ Tư pháp trên Trục liên thông để khai sinh, cấp thẻ BHYT cho các cháu dưới 6 tuổi.

Thứ ba, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và Trục liên thông văn bản quốc gia, cơ quan BHXH là một trong 04 cơ quan Bộ, trong đó có Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đầu tiên thực hiện việc tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia như việc cấp lại thẻ BHYT do hỏng, do mất. BHXH Việt Nam cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia với các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đã sử dụng 100% chữ ký số cá nhân trong văn bản phát hành điện tử theo Quyết định số 28/2018 của Thủ tướng. Tính đến ngày 14/2/2020, đã có 109 hồ sơ thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó số lượng hồ sơ thực hiện tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia nhiều nhất trong các bộ, ngành, địa phương. Như vậy, đã có 42.3000 bộ hồ sơ và khoảng trên 20.000 văn bản đã được gửi nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Có thể nói, đây là cải cách quản trị, tiết kiệm chi phí rất là thông minh, mà ngành BHXH đã thực hiện rất tốt theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Trên nền tảng kết quả đã đạt được trong xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề xuất; Ngành BHXH cần tiếp tục làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu về định danh cá nhân. Tổ chức để trở thành một nhà cung cấp dịch vụ định danh điện tử, một giải pháp định danh và xác thực điện tử không chỉ cho ngành BHXH, mà cung cấp cho các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức khác. Đây là cơ sở rất quan trọng, là cốt lõi để phục vụ cho xác định định danh.

Đồng thời, toàn Ngành cần tiếp tục tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, nhất là vấn đề đơn giản hóa các TTHC, vấn đề kết nối, tích hợp, đưa các dịch vụ công thiết yếu có số lượng hồ sơ cung cấp cho người dân, doanh nghiệp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia như tới đây vấn đề cấp khai sinh kết nối toàn quốc; cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, hay là dịch vụ cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT mà không phụ thuộc vào nơi đăng ký thẻ BHYT như vậy sẽ rất thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, BHXH Việt nam tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu đơn giản hóa quy trình, biểu mẫu báo cáo 6 tháng, 1 năm; tình hình thay đổi lao động để tích hợp, liên thông thủ tục báo tăng, báo giảm lao động của ngành BHXH và khai trình lao động như báo cáo 6 tháng, báo cáo 1 năm. Tới đây dự kiến sẽ khai trương Trung tâm báo cáo quốc gia như vậy đồng thời sẽ công bố một số loạt các TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia, vì vậy rất mong Ngành BHXH sẽ tích cực tham gia ngay từ đầu với các cơ quan, Bộ địa phương có một hệ thống báo cáo chuẩn.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cần nghiên cứu triển khai kết nối nền tảng thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng đã giao cho các cơ quan, trong đó Văn phòng Chính phủ là tới đây sẽ thực hiện toàn bộ các thanh toán trên Cổng từ thanh toán nộp thuế, phí, lệ phí, thuế trước bạ, hay thuế thu nhập cá nhân, nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; Lựa chọn các chế độ báo cáo để chuẩn hóa biểu mẫu…/.

N.Thủy

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam