BHXH tỉnh Bạc Liêu tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN

24/02/2020 09:23:14
Vừa qua, BHXH tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2020, BHXH tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục đoàn kết, triển khai có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tích cực truyền thông đưa Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, Luật BHXH đi vào cuộc sống; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu Lê Danh Đấu tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019

Báo cáo của BHXH tỉnh Bạc Liêu cho thấy, trong năm 2019, BHXH tỉnh Bạc Liêu đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, hội, đoàn thể trong việc triển khai các chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, nhờ đó đã triển khai cơ bản hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT là 727.301 người, đạt 100,63% kế hoạch. Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.244.115 triệu đồng, đạt 102,13% so với kế hoạch giao. Số người tham gia BHYT là 724.055 người, đạt độ bao phủ BHYT của tỉnh đạt 88,08%, vượt 2,88% chỉ tiêu Thủ tướng chính phủ giao tại Quyết định số 1167-QĐ/TTg. Tổng số nợ đến thời điểm ngày 31/12/2019 là 27.886 triệu đồng. Tổng số chi trong năm 1.427.523 triệu đồng (trong đó: chi BHXH 539.914 triệu đồng; BHTN 44.056 triệu đồng; chi BHYT 843.553 triệu đồng).

Thực hiện tốt công tác xét duyệt, giải quyết các chế độ BHXH, kịp thời cấp phát sổ BHXH, thẻ BHYT đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng. Tiếp nhận và giải quyết 64.878 hồ sơ liên quan chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tăng 8.292 hồ sơ so với năm 2018 với 1.066/1.226 đơn vị giao dịch hồ sơ điện tử đạt 86%. Đã giải quyết 17.433 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 1.508 lượt so với năm 2018. Thanh toán chi phí KCB BHYT cho 2.745.164 lượt người, tăng 20.776 lượt so với năm 2018 với số tiền 843.553 triệu đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang đánh giá cao kết quả đạt được của BHXH tỉnh Bạc Liêu trong năm 2019, đơn vị đã làm tốt vai trò là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời bà yêu cầu ngành BHXH trong năm 2020 cần tập trung tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, giảm vượt quỹ BHYT. Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy mạnh công tác thanh tra – kiểm tra góp phần giảm nợ đọng BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Giám đốc BHXH tỉnh Lê Danh Đấu nhấn mạnh, bước sang năm 2020, trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của BHXH tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực triển khai có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tích cực truyền thông đưa Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, Luật BHXH đi vào cuộc sống; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

Ngọc Trăm

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam