BHXH tỉnh Bình Định: Nhiều nỗ lực mới

14/08/2019 09:32:33
“Trải qua hơn nữa chặng đường của năm 2019, có thể nói khối lượng công việc và những khó khăn, thử thách càng nhiều, nhưng đến nay với rất nhiều nỗ lực, các giải pháp căn cơ, chúng tôi đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch được giao” - Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định Võ Năm nhấn mạnh.

Hoạt động Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC, BHXH tỉnh Bình Định

Tính đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh có 114.060 người tham gia BHXH, trong đó có 5.742 người tham gia BHXH tự nguyện và 108.318 người tham gia BHXH bắt buộc. Số lao động tham gia BHXH tự nguyện đạt 93,1% chỉ tiêu kế hoạch năm, tăng 2.786 người so với cuối năm 2018 (gần bằng số người tham gia BHXH tự nguyện của 10 năm sau khi luật BHXH năn 2006 về chính sách BHXH tự nguyện có hiệu lực). Đặc biệt có sự tăng nhanh vượt bậc về số người tham gia BHYT; toàn tỉnh có 1.412.202 người tham gia, tăng 36.043 người so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ bao phủ đạt 90,2% dân số, vượt 21.800 người so với kế hoạch của BHXH Việt Nam và vượt 3,4% chỉ tiêu bao phủ BHYT Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng số thu BHXH, BHYT 7 tháng đầu năm là: 1.703 tỷ đồng, trong đó thu BHXH bắt buộc, BHTN đạt 904 tỷ đồng, thu BHXH tự nguyện đạt hơn 12,5 tỷ đồng, thu BHYT đạt trên 781 tỷ đồng; so với kế hoạch năm đạt 56,9%, vượt 3,6% so với chỉ tiêu về tiến độ thu BHXH Việt Nam giao.

Song song với công tác phát triển đối tượng, công tác thu, thu nợ thì việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT và cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã có hiệu quả nhất định. Đến nay, thực hiện theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Bình Định tiến hành thực hiện 28 thủ tục hành chính, giảm thời gian đổi thẻ BHYT còn từ 1-3 ngày (quy định của Luật BHYT từ 7-10 ngày) và kể từ ngày 01/01/2019 giải quyết ngay trong ngày; thẻ BHYT khi thất lạc, mất... người sử dụng đến tại cơ quan BHXH gần nhất để được cấp lại thẻ.

Để đạt được những thành tựu ấy, điều kiện tiên quyết chính là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh với các giải pháp trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Trong công tác thu, để có những kết quả tích cực, ngoài yếu tố khách quan, còn phải kể đến sáng kiến sàng lọc doanh nghiệp đăng ký mới. Theo đó, tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố khi tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT sẽ lập tức thực hiện quy trình “thẩm định ngược và thực tế”. Nhờ đối chiếu thông tin, bộ phận quản lý thu đã sàng lọc để loại trừ những doanh nghiệp “ảo”. Trong 03 năm trở lại đây hầu như không xảy ra tình trạng doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT rồi rơi vào tình trạng nợ xấu.

Về phát triển BHYT, lãnh đạo BHXH tỉnh đã chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống, đặc biệt là Phòng Khai thác và thu nợ phân tích từng nhóm đối tượng, nhóm nào chưa đạt cần kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện triệt để. Đặc biệt, BHXH tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngoài phần hỗ trợ hộ cận nghèo của ngân sách nhà nước 70%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 15%; một số huyện Hoài Nhơn, Tp. Quy Nhơn… hỗ trợ thêm 15%, từ đó tỷ lệ tham gia BHYT nhóm đối tượng này không ngừng tăng cao. Một số huyện chưa hoàn thành chỉ tiêu, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH huyện phân tích từng nhóm, từng xã để vận động, nếu người dân không đủ tiền tham gia BHYT thì vận động mạnh thường quân hỗ trợ thêm…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra. Bình Định là một tỉnh thiệt hại nặng nề do thiên tai, hạn hán, bão lũ gây ra đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn; có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ “doanh nghiệp thành lập theo gia đình” có số lao động ít, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, việc làm và thu nhập của người lao động không ổn định, ảnh hưởng đến công tác thu, phát triển BHXH, BHYT. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 108.318 người, mới đạt 95,3% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao năm 2019; từ nay đến cuối năm phải phát triển thêm 5.311 lao động tham gia BHXH bắt buộc mới hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam, một thách thức không nhỏ đối với BHXH tỉnh trong 05 tháng còn lại của năm 2019…
Từ những thuận lợi, khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, theo Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định Võ Năm, 05 tháng cuối năm, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Đề án, chương trình, kế hoạch trong thực hiện công tác BHXH, BHYT; Thúc đẩy công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt trọng tâm phát triển BHXH tự nguyện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để giải quyết tốt các quy định chuyển tiếp, những vấn đề mới phát sinh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám, chữa bệnh./.

Thái Dương

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam