BHXH tỉnh Bình Phước: Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19

25/03/2020 14:38:23
Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHYT, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, bên cạnh nỗ lực tổ chức thực hiện tốt công tác BHYT, BHXH tỉnh Bình Phước tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT gắn với nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - đang là chủ đề thời sự "nóng" hiện nay.

Tuyên truyền tại Trường học trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Tại các huyện, thị xã, đẩy mạnh công tác  thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT bằng nhiều hình thức như phối hợp với cơ quan thông tin tuyên truyền tại địa phương, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, Bưu điện các huyện, thị xã, các Đại lý thu xã, phường, thị trấn… chuyển tải thông điệp Tham gia BHYT để giảm thiểu chi phí tài chính cho bản thân, gia đình và xã hội trong phòng, chống dịch Covid – 19 đến mọi người dân để họ tích cực tham gia. Đồng thời, treo băng-rôn tuyên truyền tại UBND xã, phường, thị trấn, các điểm thu hút người dân đi qua… Đồng thời, tổ chức “ra quân” tuyên truyền về BHYT nhằm hướng đến mục tiêu “kép” là: Người dân chủ động phòng, chống dịch Covid -19 và Người dân chủ động tham gia BHYT để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, xã hội.

Sự nỗ lực của cơ quan BHXH sẽ góp phần cùng hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, với phương châm tự dự phòng là chính. Bên cạnh đó, mỗi người dân có ý thức hơn trong việc tham gia BHYT cho bản thân, gia đình.

Hoàng Lành (BHXH tỉnh Bình Phước)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam