BHXH tỉnh Cà Mau: Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT từng bước được kiểm soát có hiệu quả

12/09/2017 10:53:32
Báo cáo của BHXH tỉnh Cà Mau cho biết, tính đến hết ngày 31/8/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 60.512 trên 63.403 người tăng 67 người so với tháng trước; số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.291 trên 2.311 người, tăng 25 người so với tháng trước; số người tham gia BHTN là 50.908 trên 54.308 người.

Trong tháng toàn tỉnh đã hướng dẫn thủ tục tham gia mới cho 14 đơn vị, khai thác mới được 10 đơn vị với 62 lao động. Lũy kế toàn tỉnh đã khai thác mới được 138 đơn vị gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh cá thể với 1.359 lao động. Số người tham gia BHYT là 976.680 trên 984.140 người, đạt 99,24%; tăng 10.820 người so với tháng trước chủ yếu đối tượng hộ gia đình, học sinh- sinh viên, qua rà soát trẻ em dưới 06 tuổi khám chữa bệnh bằng giấy tờ khác của quý III và quý IV năm 2016, BHXH tỉnh Cà Mau đã cấp mới được 751 thẻ BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 80,86% dân số.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến ngày 31/8/2017 là 1.028,672 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch. Tổng số nợ đến thời điểm 31/7/2017 là 87,302 tỷ đồng. Số lượng sổ BHXH cấp cho người lao động tham gia BHXH trong tháng là 4.026 sổ; số lượng thẻ BHYT phát hành trong tháng 44.197 thẻ. Tổng số chi BHXH, BHYT trong tháng là 134,512 tỷ đồng. Số người hưởng các chế độ BHXH trong tháng là 1.530 người, lũy kế 12.247 người. Số lượt khám, chữa bệnh BHYT trong tháng là 271.494 người. Tình hình quỹ BHYT từng bước được kiểm soát có hiệu quả hơn nhờ ứng dụng giám định điện tử, hàng tháng tổ chức giám định trực tiếp tại cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

Công tác tiếp nhận và trả kết quả trong tháng 8 về cơ bản được đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác. 08 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 8.700 hồ sơ; trả kết quả là 7.019 hồ sơ. Trong công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tính đến ngày 31/8/2017 toàn tỉnh đã thẩm định 38.650 trên 62.180 sổ BHXH, đạt 62% trên tổng số phải thẩm định; rà soát nhập dữ liệu xong 25.320/62.180 sổ BHXH, đạt 40,72%, bàn giao sổ BHXH cho người lao động là 18.668 trên 62.180 sổ BHXH, đạt 30,02 % so với tổng số sổ BHXH phải bàn giao. Rà soát dữ liệu trẻ em dưới 06 tuổi khám, chữa bệnh bằng giấy tờ khác trong quý I và quý II năm 2017. Kết quả có 3.503 trẻ em chưa được cấp thẻ BHYT. BHXH tỉnh đã chuyển dữ liệu kèm giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy xác nhận trẻ em dưới 06 tuổi quý I và quý II năm 2017 cho BHXH các huyện tiến hành cấp thẻ.

Trong công tác tuyên truyền, bên cạnh việc thực hiện tuyên truyền theo hợp đồng với các cơ quan truyền thông và các trang bản tin của các sở, ban, ngành của tỉnh, trong tháng BHXH tỉnh đã cùng với Ban Chính sách Pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng nội dung chương trình đối thoại chính sách pháp luật với người lao động tại doanh nghiệp có quy mô lao động lớn. Các huyện phối hợp lồng ghép phổ biến Luật BHYT trong chương trình học chính trị hè của giáo viên, duy trì hợp đồng phát thanh thường xuyên với hệ thống phát thanh của huyện, xã.

Trong tháng, qua kiểm tra 07 đơn vị sử dụng lao động, chủ yếu là các đơn vị có số nợ kéo dài, đoàn Kiểm tra đã lập biên bản đề nghị các đơn vị thực hiện đúng theo các quy định của Luật BHXH, BHYT, BHTN, chuyển nộp dứt điểm số tiền nợ BHXH. Phát hiện 01 trường hợp đề nghị hưởng chế độ thai sản có dấu hiệu bất thường tại Công ty TNHH MTV tư vấn và dịch vụ Mai Hưng; báo tăng lao động từ tháng 01/2017 nhưng thực hiện truy đóng từ tháng 10/2016 với mức lương rất cao là 13.268.000 đồng, sau đó đến tháng 04/2017 đơn vị báo giảm nghỉ thai sản. Đoàn kiểm tra kiến nghị không giải quyết chế độ thai sản cho trường hợp này.

Tháng 9/2017, BHXH tỉnh tiếp tục tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, học sinh-sinh viên, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Thực hiện Chương trình TNHS v3.0 của BHXH Việt Nam theo Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN được ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc huyện báo cáo kết quả rà soát trùng thẻ BHYT năm 2016. Phấn đấu hết quý III/2017 toàn tỉnh đạt 50% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao cho người lao động. Tiếp tục rà soát trẻ em dưới 06 tuổi chưa có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh bằng giấy tờ khác tháng 7,8/2017. Tiếp tục hoàn thiện các phân quyền người dùng, đơn vị, chỉnh sửa hệ thống TST theo Quyết định 595 và chương trình giao dịch điện tử TNHS 3.0. Tiếp tục thực hiện các chương trình đối thoại trực tiếp với người lao động tại doanh nghiệp…/.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam