BHXH tỉnh Cao Bằng: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN trước Tết Nguyên Đán

06/02/2018 13:18:48
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng, BHXH tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch tổ chức chi lương hưu tháng 2, tháng 3 năm 2018 và chi trợ cấp một lần, trợ cấp BHTN hàng tháng trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất.

BHXH tỉnh sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả lương hưu tháng 2, 3 năm 2018 cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 02 năm 2018. Lịch chi trả từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 02 năm 2018 cho người hưởng theo quy định. 

Đối với các trường hợp nghỉ hưởng chế độ BHXH từ tháng 02 tháng 3/2018 nếu đã có hồ sơ đề nghị nộp tại cơ quan BHXH thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện giải quyết và chi trả trong kỳ chi trả lương hưu của tháng 02/2018.

Đối với trường hợp cơ quan đơn vị chưa kịp lập thủ tục hồ sơ để chuyển sang cơ quan BHXH đề nghị giải quyết thì sẽ thực hiện giải quyết và lập danh sách chi ngoài để đảm bảo chi trả cho người hưởng đúng theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH tỉnh và cơ quan Bưu điện cũng chủ động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng thụ hưởng, phấn đấu hoàn thành việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong ngày 10/02/2018 nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng trong dịp Tết Nguyên đán./.Thu Hồng 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam