BHXH tỉnh Cao Bằng: Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

11/01/2019 15:10:11
Với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, năm 2018, BHXH tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Trong đó, nổi bật là công tác thu, giảm nợ đọng, phát triển đối tượng tham gia; thực hiện tốt việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN; quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hội nghị tăng cường phát triển BHXH tự nguyện do BHXH tỉnh Cao Bằng tổ chức tháng 10/2018

Năm 2018, tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là 526.802 người, đạt 100,19% so với chỉ tiêu được gia; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,95% dân số, vượt 3,25% so với chỉ tiêu giao; tổng số thu là 1.022,2 tỷ đồng, đạt 100,9% chỉ tiêu được giao, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2017; tỷ lệ nợ bằng 1,2% so với chỉ tiêu thu được giao, thấp hơn so với chỉ tiêu nợ được giao (1,22%).

Hiện nay BHXH tỉnh Cao Bằng đang quản lý trên 23 nghìn đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, cư trú trên 190 xã, phường, thị trấn, với số tiền chi trả hàng tháng trên 90 tỷ đồng; ngoài ra, hàng tháng còn chi trả hàng tỷ đồng cho các đối tượng hưởng các chế độ trợ cấp khác. Năm 2018, BHXH tỉnh Cao Bằng chi 1.612,6 tỷ đồng, tăng 5,5% so với số chi năm 2017, trong đó: Chi lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN: 1.182,4 tỷ đồng, tăng 9,4% so với số chi năm 2017; Chi khám, chữa bệnh BHYT của thẻ BHYT đăng ký ban đầu của tỉnh: 430,2 tỷ đồng, giảm 0,45% so với năm 2017 và chiếm 94,19% tổng dự toán Chính phủ giao./.          

Bá Tuynh

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam