BHXH tỉnh Cao Bằng: Tăng tốc, hoàn thành sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017

30/11/2017 16:31:44
Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên như công tác thu, mở rộng, diện bao phủ BHXH, BHYT, giảm nợ đọng…., trong năm 2017, BHXH các tỉnh, thành phố đang phải lo hoàn thành các nhiệm vụ khó, phức tạp hơn, điển hình là công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động, triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH, trọng tâm là việc rà soát, cấp mã số BHXH. Với nhiều nhiệm vụ nặng nề như vậy nhưng BHXH tỉnh Cao Bằng đã và đang đạt được những kết quả khả quan, đồng thời đề ra mục tiêu sớm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017.

Bàn giao sổ đạt 98%, cấp mã số BHXH đạt trên 96%
Bàn giao sổ BHXH, đồng bộ cấp mã số BHXH cho người lao động là hai trong số các nhiệm vụ BHXH các tỉnh, thành phố đang quyết liệt triển khai. Với tính chất phức tạp, phải rà soát lại quá trình đóng, hưởng, chuẩn hóa thông tin của một khối lượng lớn người lao động nên thực tế cơ quan BHXH trên cả nước đang gặp phải không ít khó khăn, tiến độ thực hiện tại nhiều địa phương nhìn chung không có nhiều tín hiệu lạc quan.
Tuy nhiên, khi tìm hiểu thực tiễn tại tỉnh Cao Bằng, chúng tôi lại có được kết quả rất tích cực ở cả hai nội dung công tác khó nhất của năm 2017, bao gồm cả bàn giao sổ BHXH và cấp mã số BHXH cho người lao động. Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: tính đến ngày 30/10/2017 BHXH tỉnh đã bàn giao sổ BHXH cho 36.356/37.094 người lao động, đạt tỷ lệ 98%; rà soát, đồng bộ thông tin, cấp mã số BHXH đạt trên 96,2%, tương ứng 503,9 nghìn người. Có được kết quả này là do BHXH tỉnh Cao Bằng chú trọng, triển khai nghiêm túc, bài bản các bước triển khai, từ quá trình họp, thống nhất chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện và nhất là quán triệt toàn thể các đơn vị, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Với công tác bàn giao sổ BHXH, ngay sau khi có chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Cao Bằng tổ chức cuộc họp liên ngành, gồm: Ban Tổ chức, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên đoàn Lao động tỉnh... cùng họp bàn thống nhất phương án phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền từng cơ quan, ban, ngành. Trên cơ sở kết quả cuộc họp, BHXH tỉnh đã báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện (theo Công văn số 1252/UBND-VX ngày 28/4/2017 về việc triển khai thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động).
BHXH tỉnh nhanh chóng thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ Thẩm định, Tổ Nhập liệu và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương; đồng thời chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai trên địa bàn (hầu hết UBND các huyện, thành phố đều có văn bản chỉ đạo); phát động phong trào thi đua, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết đơn vị phối hợp rà soát .... Để chủ động cho quá trình bàn giao sổ, BHXH tỉnh phối hợp với đơn vị sử dụng lao động, mượn sổ BHXH từ các đơn vị để tiến hành cập nhật điều chỉnh, bổ sung thông tin vào dữ liệu trước khi in mẫu phiếu rà soát (Mẫu 03) gửi người lao động rà soát (kèm theo định hướng người lao động bổ sung thông tin, những nội dung cần lưu ý khi rà soát). Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, BHXH tỉnh Cao Bằng giao chỉ tiêu cho từng viên chức thực hiện rà soát, thẩm định và nhập liệu; tập trung toàn bộ nhân lực, bố trí làm thêm ngoài giờ hành chính; định kỳ đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Qua việc bám sát, đánh giá tiến độ thực hiện và trước những yêu cầu của nhiệm vụ trọng tâm cuối năm, từ đầu tháng 8/2017, Lãnh đạo BHXH tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt, giao chỉ tiêu hoàn thành cho từng đơn vị để đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng; chỉ đạo các đơn vị tập trung toàn bộ nhân lực, bố trí làm thêm ngoài giờ kể cả chủ nhật, ngày lễ; động viên, thưởng đột xuất cho những đơn vị hoàn thành, đồng thời phê bình nghiêm khắc những đơn vị đạt tỷ lệ bàn giao thấp.
Với công tác rà soát, đồng bộ thông tin, cấp mã số BHXH cho người lao động được BHXH tỉnh Cao Bằng triển khai bài bản từng bước bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu.
Cũng cần nhấn mạnh rằng công tác rà soát, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT được BHXH tỉnh Cao Bằng thực hiện hiệu quả trong năm 2016, bảo đảm chất lượng, chuẩn hóa thông tin và là một trong 17 đơn vị được BHXH Việt Nam khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT được chuẩn hóa, tạo nền tảng cơ sở quan trọng, thuận lợi để BHXH tỉnh Cao Bằng triển khai rà soát, đồng bộ thông tin, cấp mã số BHXH. Dù vậy, các bước thực hiện vẫn được thực hiện thận trọng, nghiêm túc; công tác tham mưu được chú trọng ngay từ đầu với cả cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố, qua đó tạo sự đồng bộ, thống nhất quan điểm trong chỉ đạo triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, toàn bộ cán bộ công chức, viên chức và nhất là các đơn vị sử dụng lao động được phổ biến về ý nghĩa, sự cần thiết, lợi ích quản lý của việc cấp mã BHXH, hướng dẫn quy trình thực hiện việc rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh thông tin để cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.
Với sự cố gắng, nỗ lực từ các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, BHXH tỉnh Cao Bằng là một trong những tỉnh, thành phố đang có được tiến độ thực hiện bàn giao sổ và cấp mã số BHXH khả quan nhất trong số 63 tỉnh, thành phố. Cụ thể, tỷ lệ đồng bộ, cấp mã số BHXH đứng đầu cả nước, tỷ lệ bàn giao sổ BHXH hiện đứng thứ 2/63.

Sớm đạt và vượt chỉ tiêu năm 2017
 Không chỉ đạt kết quả tích cực trong công tác bàn giao sổ và cấp mã số BHXH, các nội dung công tác khác của BHXH tỉnh Cao Bằng cũng đang có được kết quả khá cao cao.
Tính đến hết tháng 10/2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là 522,7 nghìn người, đạt 101% kế hoạch được giao, tăng 2,1% so với năm 2016. Số thu 733,5 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch giao; tỷ lệ nợ chiếm 3,11% kế hoạch giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT hiện đạt 97,7%, cao hơn so với chỉ tiêu Chính phủ giao (94%) tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016.
Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc BHXH tỉnh Cao Bằng Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh: trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, BHXH tỉnh Cao Bằng quyết tâm phấn đấu sớm đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017. Vừa qua, BHXH tỉnh phát động đợt thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2017 với chủ đề: "Công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Cao Bằng đoàn kết một lòng, ra sức thi đua quyết liệt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2017”.
Theo đó, BHXH tỉnh Cao Bằng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu trước ngày 15/12/2017 và vượt từ 2-3% so với chỉ tiêu kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN được giao; số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt 101% kế hoạch giao trở lên; giảm số nợ BHXH, BHYT, BHTN dưới 1,58% trên tổng số phải thu toàn tỉnh.
Đảm bảo dữ liệu của toàn bộ đối tượng tham gia BHYT được cấp mã số BHXH xong trước ngày 30/11/2017 để phục vụ in thẻ BHYT theo mã số BHXH.
Phấn đấu trong tháng 12/2017 hoàn thành công tác phát hành thẻ BHYT năm 2018; hạn chế tối đa thẻ in sai, in hỏng. Quản lý chặt chẽ phôi sổ BHXH, thẻ BHYT; tỷ lệ phôi hỏng thấp (dưới 05%). 100% người lao động mới tham gia BHXH được cấp sổ BHXH; phấn đấu đến hết tháng 12/2017 đạt từ 98% tỷ lệ trả sổ BHXH cho người lao động quản lý.
Để kịp thời động viên, khuyến khích các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút, BHXH tỉnh sẽ thực hiện khen thưởng đối với 03 đơn vị hoàn thành kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN do BHXH tỉnh giao trước ngày 15/12/2017 và có tỷ lệ nợ thấp nhất; 03 đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đã đề ra sau khi kết thúc đợt phát động thi đua./.

Thu Hồng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam