BHXH tỉnh Cao Bằng: Tập huấn trực tuyến về công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN

04/08/2020 09:20:28
Vừa qua, BHXH tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về Công tác Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN theo các Quyết định số 505/QĐ-BHXH, 515/QĐ-BHXH, 542/QĐ-BHXH và kỹ năng khai thác phát triển đối tượng.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh, có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đại diện Lãnh đạo và viên chức các phòng Quản lý thu, Truyền thông và Phát triển đối tượng, Công nghệ thông tin, Cấp sổ - thẻ, Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra kiểm tra; đồng chí Đồng Huy Ánh, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh và các phòng nghiệp vụ liên quan. Tại điểm cầu BHXH các huyện có lãnh đạo BHXH huyện, viên chức thực hiện công tác thu, cấp sổ - thẻ, kế hoạch – tài chính, Truyền thông và Phát triển đối tượng và đại diện lãnh đạo và nhân viên Bưu điện huyện.

Vệc tổ chức Hội nghị lần này nhằm triển khai những nội dung nghiệp vụ mới về công tác quản lý thu, khai thác và sử dụng các tính năng mới trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ và kỹ năng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để đáp ứng các quy trình nghiệp vụ theo các quyết định mới ban hành. Đồng thời, đề nghị các viên chức, người lao động tham dự Hội nghị nghiêm túc tiếp thu những nội dung được triển khai và tích cực trao đổi, thảo luận nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc để tổ chức triển khai, thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã hướng dẫn các nội dung nghiệp vụ mới theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 515/QĐ-BHXH và Quyết định số 542/QĐ-BHXH; một số nội dung liên quan tại các quyết định sửa đổi, thay thế thuộc lĩnh vực tài chính kế toán. Đồng thời, hướng dẫn khai thác, sử dụng phần mềm nghiệp vụ theo các Quyết định số 505/QĐ-BHXH, 515/QĐ-BHXH, 542/QĐ-BHXH; hướng dẫn kỹ năng rà soát điều tra đôn đốc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp năm 2020; kỹ năng truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thao tác các phần mềm nghiệp vụ và đã được đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp BHXH tỉnh hướng dẫn, giải đáp cụ thể. Kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thị Thanh Oanh đề nghị viên chức, người lao động tham dự Hội nghị tiếp tục nghiên cứu, thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ; sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý; nâng cao các kỹ năng, phương pháp truyền thông hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Thu Hồng (Phòng Truyền thông và PTĐT, BHXH tỉnh Cao Bằng)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam