BHXH tỉnh Đăk Lăk: Thực hiện giao dịch điện tử với 2.860 doanh nghiệp

25/12/2019 09:18:19
Năm 2019, BHXH tỉnh Đăk Lăk tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, nhằm góp phần “xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Đến nay, đã có 2.860 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH, tăng 1.103 đơn vị so với năm ngoái, chiếm 67% tổng số đơn vị trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ đối với các hồ sơ theo quy định phải thực hiện giao dịch điện tử đạt 99%.

(Ảnh minh họa)

Thực hiện mục tiêu xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, trong những năm qua, BHXH Việt Nam ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư, phát triển ứng dụng CNTT vào mọi hoạt động quản lý, nghiệp vụ. Hệ thống CNTT của BHXH triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế; triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực như Thu, cấp sổ BHXH; thẻ BHYT, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Đến nay, đã có 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và hơn 34,78 triệu hồ sơ điện tử giao dịch phát sinh trên hệ thống với tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn là 98,9%. Đóng góp vào thành tích của Ngành, BHXH tỉnh Đăk Lăk thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với 2.860 đơn vị sử dụng lao động, tăng 1.103 đơn vị so với năm ngoái, chiếm 67% tổng số đơn vị trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ đối với các hồ sơ theo quy định phải thực hiện giao dịch điện tử đạt 99%; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 266.921 hồ sơ (trong đó, qua dịch vụ Bưu điện 74.310 hồ sơ, chiếm 27% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận), trả kết quả 267.189 hồ sơ (trong đó, qua dịch vụ Bưu điện 153.084 hồ sơ, chiếm 57,3%.

Năm 2020, để tiếp tục làm tốt việc cải cách hành chính, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố rà soát các thủ tục hành chính do BHXH Việt Nam ban hành thuộc các lĩnh vực (thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT...) để tổng kết, đánh giá toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính. Từ đó, kịp thời kiến nghị BHXH Việt Nam bãi bỏ hoặc sửa đổi thủ tục không phù hợp, đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, không quy định thêm các thủ tục ngoài quy định; không yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ ngoài thành phần thủ tục hành chính; duy trì việc cập nhật, công khai thủ tục hành chính, tiếp tục niêm yết công khai thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/06/2019 của BHXH Việt Nam.

Hoàng Tùng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam