BHXH tỉnh Đồng Nai: Hưởng ứng Phong trào Chống rác thải nhựa

10/01/2020 15:13:28
Thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch Hành động Quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Công văn số 6582-CV/TU ngày 02/05/2019 của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai về Triển khai thực hiện các giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra; Kế hoạch số 14174/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về phát động Phong trào Chống rác thải nhựa; Văn bản số 5603/UBND-CNN ngày 20/05/2019 của UBND tỉnh về việc Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn và thực hiện thu hồi chất thải nguy hại – vừa qua, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu công chức, viên chức, người lao động thuộc BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Phong trào Chống rác thải nhựa, coi đây là 01 trong những chỉ tiêu để đánh giá thi đua năm 2020.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, lộ trình thực hiện Phong trào Chống rác thải nhựa được BHXH tỉnh Đồng Nai định ra là từ ngày 02/01/2020 đến hết ngày 30/06/2020, không sử dụng nước uống đóng chai nhựa có thể tích dưới 01 lít tại Trụ sở trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; giảm trên 50% việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng 01 lần và túi nilon khó phân hủy; chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần. Từ ngày 01/07/2020 trở đi, không sử dụng hoàn toàn sản phẩm nhựa dùng 01 lần và túi nilon khó phân hủy tại Trụ sở, đồng thời, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần.

Để thực hiện lộ trình, BHXH tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Phong trào Chống rác thải nhựa và các văn bản có liên quan để mọi người thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, khuyến thích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần; phổ biến bằng nhiều hình thức thích hợp như lồng ghép phổ biến, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt Đảng, các buổi họp, các buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần; sử dụng băng-rôn tuyên truyền về Phong trào Chống rác thải nhựa” tại Trụ sở cơ quan BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện; sử dụng bảng điện tử LED tại Trụ sở cơ quan BHXH để hiển thị các nội dung tuyên truyền liên quan tới phong trào Chống rác thải nhựa; định kỳ tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch khuôn viên xung quanh Trụ sở cơ quan, nơi cư trú, thu gom, phân loại rác thải và các hoạt động trồng cây xanh nhằm tạo cảnh quan môi trường vệ sinh xanh - sạch - đẹp.

Tiến Dũng (BHXH tỉnh Đồng Nai)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam