BHXH tỉnh Gia Lai: 25 năm xây dựng và phát triển

10/02/2020 13:37:50
Ngày 04/08/1995, BHXH tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 117/QĐ-BHXH-TCCB của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển đã từng bước đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Việc ổn định tổ chức hệ thống BHXH trong toàn tỉnh, nhanh chóng đi vào hoạt động là cả một quá trình phấn đấu. Bằng nỗ lực vượt bậc trên tất cả các mặt công tác, BHXH tỉnh Gia Lai đã từng bước vượt khó vươn lên đạt được những thành quả rất đáng trân trọng, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo An sinh xã hội ở địa phương trong suốt 25 năm qua.

Lúc đầu thành lập, bộ máy BHXH tỉnh có 04 phòng chức năng và 11 BHXH huyện, thị xã, với tổng số cán bộ viên chức là 53 người tại nơi làm việc là một căn nhà tạm, phương tiện ít ỏi. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh Gia Lai cơ bản hoàn thiện về cơ cấu tổ chức với 10 phòng nghiệp vụ và BHXH 16 huyện, thị xã với 296 công chức, viên chức và người lao động, cơ sở vật chất của các đơn vị được xây dựng khang trang, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đạt nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực.

Nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Công tác phát triển đối tượng và thu BHXH, BHYT luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành, với mục tiêu mở rộng, phát triển đối tượng gia BHXH, BHYT ở cả loại hình bắt buộc và tự nguyện trong mọi thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư, đảm bảo cho mọi người lao động đều được bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ trong việc tham gia và thụ hưởng.

Năm 1995, số người tham gia BHXH chỉ dừng lại 43.000 thì sau 25 năm con số này tăng lên gần gấp đôi (trên 85.700 người); số người tham gia BHYT năm 2003 - thời điểm cơ quan BHYT sáp nhập vào cơ quan BHXH có 125.361 người thì đến hết năm 2019 có gần 1,35 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 10,73 lần, tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 89% dân số của tỉnh. Số người tham gia không ngừng tăng hàng năm đi liền theo đó là số tiền thu BHXH, BHYT cũng tăng theo tương ứng, từ 26,87 tỷ đồng năm 1995, đến hết năm 2019 số thu trên 2.465 tỷ đồng, tăng gấp 92 lần so với năm đầu mới thành lập.

Kịp thời giải quyết trên 20 ngàn hồ sơ hưởng chế độ BHXH hàng tháng; trên 71.000 người hưởng trợ cấp 1 lần; 286.828 lượt người hưởng các chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ; 27.312 người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đi liền với đó là đảm bảo việc chủ động cấp kinh phí để chi trả cho các đối tượng thụ hưởng tại địa bàn cư trú đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh 02 hình thức chi trả trực tiếp, qua đại lý, Ngành BHXH còn mở rộng thêm hình thức chi trả qua tài khoản thẻ cá nhân, qua hệ thống Bưu điện, trong 25 năm đã chi trả các chế độ BHXH với tổng số tiền trên 12.810 tỷ đồng. Đến nay, tổng số đối tượng quản lý và chi trả thường xuyên toàn tỉnh trên 31.400 người, mỗi tháng trung bình chi lương hưu và trợ cấp BHXH trên 150 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Gia Lai cũng đảm nhận tốt việc thanh toán chi phí KCB BHYT, kiểm soát tốt Quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Từ năm 2003 đến nay, thực hiện chi trả cho gần 10 triệu lượt người Quỹ khám, chữa bệnh với tổng số tiền trên 5.000 tỷ đồng, đảm bảo tốt nhất mọi quyền lợi cho người có thẻ khi đi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng là công cụ hữu hiệu trong triển khai nhiệm vụ của BHXH tỉnh Gia Lai, đặc biệt từ năm 2016. Việc thực hiện cải cách hành chính cũng được đặc biệt quan tâm, năm 2009, thực hiện 263 thủ tục hành chính; năm 2015 còn 115 thủ tục hành chính và đến nay cắt giảm xuống còn 27 thủ tục hành chính, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cải thiện, như rút ngắn thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày xuống còn 05 ngày, thẻ BHYT từ 07 ngày xuống còn 05 ngày, việc cấp lại, đổi thẻ BHYT được thực hiện trong ngày, giải quyết hồ sơ hưu trí từ 30 ngày xuống còn 10 ngày làm việc...; đẩy mạnh giao dịch điện tử trong các lĩnh vực công tác, đến nay toàn tỉnh có trên 88% đơn vị đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng luôn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay.

Kết quả được ghi nhận và vững bước tiếp chặng đường

Với những nỗ lực vượt mọi khó khăn, hạn chế trong 25 năm qua, ghi nhận những thành quả mà tập thể công chức, viên chức BHXH tỉnh Gia Lai đạt được, Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh đã tặng nhiều bằng khen, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó, nổi bật là Huân chương Lao động hạng 03 giai đoạn 2008-2012; Cờ Thi đua của UBND tỉnh Vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai; Bằng khen của Chính phủ năm 2005 và 2012; nhiều Cờ Thi đua của UBND tỉnh, BHXH Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của tỉnh, BHXH Việt Nam, Kỷ niệm chương.

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong 25 năm qua, năm 2020 và những năm tiếp theo, BHXH tỉnh Gia Lai sẽ dồn toàn lực xây dựng, phát triển đơn vị ngày càng lớn mạnh trên mọi lĩnh vực, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong điều kiện mới, với các định hướng sau:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH; Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu năm 2021, có khoảng 12% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 22% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 17% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 25% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100% dân số.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Triển khai có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành với các đơn vị.

Đổi mới toàn diện công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từ đó tích cực tham gia và chấp hành tốt Luật BHXH, Luật BHYT.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phục vụ, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước, đảm bảo tính chuyên nghiệp cao. Tăng cường quản lý, sử dụng đúng quy định và có hiệu quả Quỹ BHXH, góp phần bảo đảm Quỹ BHXH cân đối trong dài hạn.

Tăng cường công tác giám định BHYT, đảm bảo quyền lợi của đối tượng trong khám và điều trị bệnh, giảm thiểu tình trạng lạm dụng Quỹ BHYT, kiểm soát tốt chi phí khám, chữa bệnh BHYT không vượt dự toán Chính phủ giao.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, làm  tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận xử lý sau thanh tra, kiểm tra. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung xây dựng, cải cách, kiện toàn bộ máy, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, năng lực quản lý và thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức nhằm tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm công tác thi đua - khen thưởng, khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực cho công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Thu Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam