BHXH tỉnh Gia Lai: Kịp thời cung cấp thông tin về kết quả thực hiện BHXH, BHYT, BHTN

10/08/2017 07:10:20
Ngày 08/08/2017, BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin báo chí về kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN 06 tháng đầu năm 2017 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, các cơ quan báo, đài địa phương và các phóng viên báo thường trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh.

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Gia Lai có trên 80.240 người tham gia BHXH, chiếm tỷ lệ 9,16% lực lượng lao động toàn tỉnh; gần 66 ngàn đối tượng tham gia BHTN; trên 1,2 triệu người tham gia BHYT (84,49% tổng dân số). BHXH tỉnh đã chi trả trên 1.073,3 tỷ đồng, tổng thu đạt gần 916,7 tỷ đồng, tiếp nhận 718.102 lượt hồ sơ đề nghị thanh toán BHYT với số tiền 321,7 tỷ đồng; có 1.986/2.669 đơn vị giao dịch điện tử, chiếm 74,4% đơn vị quản lý…

Định hướng một số nội dung cần triển khai trong thời gian tới và một số chính sách thực hiện từ ngày 01/08/2017, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lê Quốc Khánh cho biết: BHXH tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác mở rộng phát triển đối tượng, đôn đốc công tác thu, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP. Tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị tuyên truyền phát triển đối tượng theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, phối hợp triển khai BHYT đối tượng nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, đẩy mạnh thực hiện BHYT học sinh sinh viên; phấn đấu đến hết năm 2017 có trên 85% dân số tham gia BHYT. Phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ giáo viên và công tác BHYT học sinh trên địa bàn vào cuối tháng 08.

Từ 01/8/2017 sẽ tiến hành cấp thẻ BHYT có cấu trúc mã thẻ gồm 15 ký tự (trong đó 10 ký tự cuối là mã số BHXH, đồng bộ với số sổ BHXH). Đối với những đối tượng tham gia BHYT phát sinh từ 01/08/2017 sẽ thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. 10 ký tự cuối của mã thẻ BHYT sẽ được dùng làm số sổ BHXH duy nhất khi họ tham gia BHXH (mỗi người tham gia BHXH, BHYT chỉ được cấp một mã số BHXH duy nhất). Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT mới theo mã số BHXH, người tham gia có thẻ BHYT đã cấp theo cấu trúc mã thẻ cũ mà còn giá trị sử dụng, tiếp tục được sử dụng để đi khám, chữa bệnh BHYT theo quy định.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và bàn giao 100% sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định. Tăng cường giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT thông qua Cổng Giám định Thông tin điện tử. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính trong triển khai thực hiện chính sách chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện giao dịch điện tử nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động. BHXH tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới tại 23 xã đăng ký xây dựng trong năm 2017. Áp giá dịch vụ kỹ thuật cho đối tượng không tham gia BHYT từ ngày 01/10/2017 trên địa bàn...

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến, thắc mắc của các phóng viên nêu ra nhằm làm rõ hơn các nội dung cần thông tin và đã được đại diện BHXH tỉnh trả lời kịp thời, thỏa đáng – Điều này nói lên, việc tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin báo chí định kỳ rất cần thiết, nhằm kịp thời cung cấp thông tin về kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan tuyên truyền về Luật BHXH, Luật BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa thông tin đến với người tham gia và thụ hưởng các chính sách An sinh xã hội, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT, BHTN đi vào cuộc sống.

Văn Hùng (BHXH tỉnh Gia Lai)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam