BHXH tỉnh Gia Lai: Nhìn lại những kết quả nổi bật 05 năm qua

05/12/2019 11:22:33
Nhìn lại những kết quả tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn trong giai đoạn 2015-2020 là một trong những nội dung quan trọng để BHXH tỉnh Gia Lai chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025

Theo thống kê của BHXH tỉnh Gia Lai, trong giai đoạn vừa qua, số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn luôn duy trì được đà tăng trưởng. Cụ thể, năm 2015, số người tham gia BHXH là 80.947 người, tỷ lệ 9,82 % lực lượng lao động, BHTN là 68.898 người, tỷ lệ 8,36%, tham gia BHYT là 1.066.842 người, tỷ lệ 76,2% dân số. Đến cuối năm 2019, số tham gia BHXH là 85.000 người, chiếm tỷ lệ 10,8% lực lượng lao động trong độ tuổi, tham gia BHTN là 66.712 người, tỷ lệ 8,46 % trong độ tuổi; tham gia BHYT là 1.352.000 người, tỷ lệ 89% dân số.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều vượt kế hoạch được BHXH Việt Nam giao. Năm 2015, số thu đạt 1.671,3 tỷ đồng, đến cuối năm 2019, số thu đạt 2.373 tỷ đồng, tăng gấp 1,42 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng số thu BHXH, BHYT từ năm 2015-2019 hơn 10.180,6 tỷ đồng.

Với nền tảng từ kết quả phát triển đối tượng, công tác thu, quyền lợi BHXH, BHYT của người dân trên địa bàn Gia Lai luôn được đảm bảo. Theo đó, trong 05 năm vừa qua, BHXH tỉnh thực hiện xét duyệt các chế độ BHXH hàng tháng cho 8.909 người; xét duyệt các chế độ BHXH một lần cho 45.106 lượt người, số tiền 1.048,56 tỷ đồng; xét duyệt các chế độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản, DSPHSK): 83.336 lượt người, số tiền 524,59 tỷ đồng.

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp, ước thực hiện đến tháng 12/2019 là 33.059 người, tăng 38,40% tương ứng tăng 9.172 người so với năm 2015; số tiền 12.147,38 tỷ đồng. Tổng số tiền lũy kế 05 năm: 13.720,53 tỷ đồng. Đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho trên 7,369 triệu lượt người với số tiền trên 3.591 tỷ đồng.

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng quy định trên 02 triệu lượt hồ sơ, thủ tục hành chính. Đến nay, tỷ lệ đơn vị tham gia giao dịch điện tử đạt trên 80%; số hồ sơ thực hiện qua giao dịch điện tử đạt trên 20%.

 

Thu Hà 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam