BHXH tỉnh Gia Lai: Triển khai nhiệm vụ năm 2018

11/01/2018 12:09:44
Ngày 09/01/2018, BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác BHXH, BHYT, BHTN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có bà Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh và cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai.

Năm 2017, số thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh Gia Lai được 2.006 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN là 2,3%; Chi trả các chế độ BHXH, BHTN 1.500 tỷ đồng, thanh toán chi phí KCB BHYT 840 tỷ đồng. Số đối tượng tham gia BHXH là 82.178 người chiếm 9,18% so với lực lượng lao động; có 65.707 tham gia BHTN chiếm 7,45% lực lượng lao động; có trên 1,27 triệu người tham gia BHYT chiếm 88,8% dân số toàn tỉnh. Đã đồng bộ cơ sở dữ liệu cho 1.245.405/1.245.405 nhân khẩu đạt tỷ lệ 100% để kịp thời cấp thẻ BHYT năm 2018. BHXH tỉnh đã hoàn thiện dữ liệu để in và cấp phát thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng. Công tác trả sổ BHXH cho người lao động đạt 92,82% với 74.385 sổ. Số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử toàn tỉnh là 2.261 đơn vị, đạt tỷ lệ 77,3%. Có 100% cơ sở y tế gửi dữ liệu lên cổng thông tin đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018, BHXH tỉnh phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH đạt 83.000 người; BHTN đạt 67.000 người; số người tham gia BHYT tăng 2,69%; tổng thu BHXH, BHYT, BHTN trên 2.198 tỷ đồng…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Huỳnh Nữ Thu Hà biểu dương BHXH tỉnh Gia Lai trong năm 2017 đạt được nhiều kết quả góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Năm 2018, BHXH tỉnh tập trung triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu đạt trên 88,5% dân số của tỉnh tham gia BHYT; phợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các biện pháp phát triển đối tượng, khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH trên địa bàn tỉnh; nắm cụ thể số lao động đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền và có biện pháp cụ thể vận động cho từng nhóm đối tượng tham gia BHXH; tập trung vận động nhóm đối tượng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ thêm mức đóng BHXH theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường công tác quản lý tài chính, cải cách phương thức, thủ tục thanh toán, chi trả, quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, kịp thời đúng quy định; có các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn và xử lý tình trạng lạm dụng và trục lợi Quỹ BHYT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện luật BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, và các cơ sở khám, chữa bệnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn, kịp thời chỉ đạo khắc phục, sửa chữa và kiên quyết xử lý những sai phạm; tiếp tục phát huy vai trò và những kết quả đạt được của Tổ thu nợ vừa qua để giảm nợ BHXH, BHYT trong năm 2018, góp phần giúp cho người lao động được hưởng chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, phổ biến chính sách về BHXH, BHYT, BHTN để các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, nhân dân, người lao động tham gia BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Văn Hùng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam