BHXH tỉnh Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2018

08/01/2018 14:35:55
Ngày 06/01/2018, BHXH tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 hướng tới nhiều mục tiêu phát triển mới.

Hội nghị tổng kết đánh giá lại những kết quả đáng ghi nhận của BHXH tỉnh đạt được trong năm 2017 hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao. Cụ thể,  tổng số người tham gia BHXH, BHYT là: 827.989 người, tăng 42.282 người (tăng 5,38%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt 100% dự toán BHXH Việt Nam giao (827.944 người); Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,2% dân số trên địa bàn tỉnh vượt 0,9% chỉ tiêu bao phủ theo Quyết định 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Hà Giang trong năm 2017 (97,3%). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.323.582 triệu đồng, tăng 141.681 triệu đồng (tăng 11,99%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt 103% so với dự toán BHXH Việt Nam giao (1.285.407 triệu đồng). Tính đến hết 31/12/2017 toàn tỉnh đã thực hiện bàn giao 43.219/46.603 sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 92,74% so với tổng số sổ BHXH phải bàn giao; hoàn thành 100% việc cấp mã số BHXH; cơ bản hoàn thành việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia BHXH, BHYT…

Năm 2018, BHXH tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia và hưởng chế độ; hoàn thành việc trả sổ cho người lao động; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong việc thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ - BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao chất lượng và tổ chức hiệu quả công tác truyền thông về chính sách pháp luật BHXH, BHYT…

Tại Hội nghị, BHXH tỉnh Hà Giang đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” và công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” cho 10 cá nhân; trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo chuyên đề./.

Bích Luyện

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam