BHXH tỉnh Hà Nam: Dấu ấn 20 năm xây dựng, phát triển

26/03/2018 10:39:36
Được thành lập từ năm 1997, theo Quyết định số 1606/QĐ-BHXH ngày 16/9/1997 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đến nay, qua 20 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh Hà Nam luôn quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm An sinh xã hội, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


Những kết quả quan trọng
 Tỉnh Hà Nam có diện tích 823,1 km2, dân số là 805.550 người, lực lượng trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 59%. Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 10 khu công nghiệp lớn, nhỏ, hệ thống các khu công nghiệp được hình thành và phân bố đồng đều trên địa bàn qua đó thu hút tạo việc làm cho nguồn nhân lực tại chỗ. Ngoài ra, Hà Nam có trên 40 làng nghề, có những làng nghề truyền thống lâu đời như dệt lụa Nha Xá, trống Đọi Tam, mây tre đan Ngọc Động, sừng mỹ nghệ Bình Lục, thêu ren Thanh Hà... tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động từ nhiều năm qua. Hệ thống giao thông từng bước được xây dựng, thuận lợi cho việc kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp với các tuyến quốc lộ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.
Cùng với sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội và nhất là công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Nam có nhiều dấu ấn phát triển qua các năm.
Nếu năm 1998 chỉ có 349 đơn vị tham gia BHXH, BHYT với 19.698 người tham gia BHXH và khoảng 81.000 người tham gia BHYT, thì năm 2017 có 2.369 đơn vị tham gia BHXH, BHYT (tăng 2.020 đơn vị, gấp 6,8 lần);
Phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được chú trọng, phát triển mạng lưới Đại lý thu rộng khắp; tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho các đối tượng và phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện BHYT đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em dưới 6 tuổi; người từ 70 đến 79 tuổi; người từ 30 đến dưới 40 năm tuổi đảng; người nhiễm HIV và học sinh, sinh viên... Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 114.172 người tham gia BHXH (tăng 94.474 người, gấp 5,8 lần), 681.106 người tham gia BHYT (tăng 600.106 người, gấp 8,4 lần); tỷ lệ bao phủ BHYT hiện đạt 84,7% dân số, đạt 107,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 107,2% kế hoạch UBND tỉnh giao. Năm 2017, tính riêng số người tham gia BHXH tự nguyện thì có 4.114 người, tăng 3.963 người, gấp 27 lần so với năm 2008; số người tham gia BHTN là 106.700 người, tăng 65.132 người so với năm 2010.
Quyền lợi BHXH, BHYT của người dân trên địa bàn được bảo đảm. Trong 20 năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam giải quyết 336.360 hồ sơ hưởng BHXH các loại. Tính riêng năm 2017, giải quyết khoảng 44.700 hồ sơ, trong đó: chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức: 34.500 lượt người; trợ cấp thất nghiệp: 3.800 lượt người; trợ cấp BHXH 1 lần: 1.550 người; giải quyết chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hàng tháng cho 4.850 người. Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý 42.355 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, tăng 11.355 người so với năm 1998.
Tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH 20 năm qua lên đến gần 14.000 tỷ đồng, trong đó: chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: 9.914,7 tỷ đồng; chi BHXH một lần: 3.186,3 tỷ đồng; chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức: 799 tỷ đồng; chi trợ cấp thất nghiệp: 100 tỷ đồng. Tính riêng năm 2017, số tiền chi trả các chế độ BHXH là 1.925 tỷ đồng (gấp 23,3 lần so với năm 1998), riêng chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: 1.546 tỷ đồng gấp 18,7 lần so với năm 1998.
Năm 1998, có 109.189 lượt người khám, chữa bệnh BHYT với số tiền thanh toán là 3,2 tỷ đồng; đến năm 2017 là 961.510 lượt người (tăng 852.321 lượt người), thanh toán số tiền là 655 tỷ đồng (gấp 173,4 lần so với năm 1998). Lũy kế 20 năm qua, đã có 10.024.470 lượt người đi khám, chữa bệnh BHYT, tổng số tiền chi khám, chữa bệnh BHYT là 2.812 tỷ đồng.
Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh Hà Nam từ năm 1998 đến nay đạt 9.686 tỷ đồng, riêng năm 2017 là 2.005,8 tỷ đồng, đạt 104,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 1.957,7 tỷ đồng, gấp 97,4 lần so với năm 1998). 20 năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thu được giao từ 3 đến 8%, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm sau cao hơn năm trước.
 Bên cạnh các nội dung công việc nêu trên, nhiều mảng công tác khác cũng được BHXH tỉnh Hà Nam thực hiện hiệu quả. Năm 2016, BHXH tỉnh triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn; cập nhật kịp thời thông tin, dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT lên Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin giám định BHYT quản lý tập trung toàn quốc góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, quản lý quỹ BHYT. Thực hiện Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, năm 2017, BHXH tỉnh tập trung thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT tiến tới thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử. Đến 31/12/2017, thực hiện rà soát và bàn giao 93.540/114.080 sổ BHXH cho người lao động, đạt 82%; tỷ lệ đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT đạt 100%.
Cùng với khối lượng công việc ngày càng tăng, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của BHXH tỉnh Hà Nam dần được củng cố, kiện toàn, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Những ngày đầu hoạt động, BHXH tỉnh Hà Nam chỉ có 05 phòng nghiệp vụ, 06 BHXH huyện, thị xã; tổng số biên chế là 49 người; hiện nay, BHXH tỉnh có 11 phòng nghiệp vụ và 06 BHXH huyện, thành phố với 244 công chức, viên chức, lao động hợp đồng (trong đó: trên đại học 17 người, đại học 199 người; cao đẳng 9 người; trung cấp 07 người; sơ cấp, khác 12 người).
Với những nỗ lực không ngừng, những năm qua, BHXH tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (giai đoạn 2005-2009), Huân chương Lao động Hạng Nhì (giai đoạn 2013 – 2017); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (giai đoạn 2003 – 2005, giai đoạn 2011 - 2013) và Cờ thi đua (2016); UBND tỉnh, BHXH Việt Nam tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen.... Các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh cũng đã được BHXH Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 15 lượt đơn vị, tặng Bằng khen cho gần 120 lượt đơn vị, tiêu biểu có 04 đơn vị được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là: Phòng Kiểm tra, phòng Kế hoạch – Tài chính, BHXH huyện Lý Nhân, BHXH huyện Duy Tiên; BHXH huyện Duy Tiên nhận Huận chương Lao động hạng Ba năm 2014...
Từ năm 1998 đến nay, hơn 230 lượt công chức, viên chức, người lao động của đơn vị được BHXH Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen, đặc biệt, 07 công chức, viên chức được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho các đồng chí: Ngô Văn Đệ, Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH tỉnh hiện tại.

Hướng tới những mục tiêu mới
Những kết quả quan trọng trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Hà Nam đạt được trong 20 năm qua góp phần quan trọng bảo đảm An sinh xã hội cho người dân trên địa bàn, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là tiền đề, cơ sở quan trọng để BHXH tỉnh tiếp tục phát triển, hướng tới những mục tiêu mới, cao hơn.
Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, song chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tương xứng với tiềm năng thực tế của tỉnh, nhất là đối với BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình... Tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh kém hiệu quả; không ít doanh nghiệp tư nhân cố tình trốn đóng, đóng không đủ số người theo quy định; tình trạng chậm đóng và nợ BHXH kéo dài với số tiền lớn, trong khi đó các chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để xử lý các hành vi vi phạm. Ngoài ra, những tác động bất lợi của thiên tai, dịch bệnh... càng làm cho các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, dẫn đến tình hình việc làm và thu nhập của người lao động không ổn định.... Đây là những yếu tố tác động không nhỏ đến công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian tới.
Để vượt qua những khó khăn trên, BHXH tỉnh xác định rõ cần phải phát huy khối đoàn kết, tính năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, phát huy các bài học kinh nghiệm đã có được, triển khai nhiều biện pháp hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, tập trung vào công tác khai thác, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, giải quyết đúng, đủ chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT cho người lao động.
Phát huy những kết quả công tác và những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn 20 năm xây dựng, phát triển, đơn vị tích cực tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020… Tùy tình hình thực tế từng thời điểm, BHXH tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” từ BHXH tỉnh đến BHXH huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các đơn vị sử dụng lao động, bản thân người lao động và nhân dân về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động./.

 

Nguyễn Thị Thúy Liễu
Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam