BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Đẩy mạnh hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

14/06/2019 08:52:52
Vừa qua, BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban liên ngành đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ 05 tháng đầu năm 2019 về quản lý người hưởng, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; hợp đồng Đại lý thu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; hợp đồng giao nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại đơn vị sử dụng lao động và bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019.

Trong 05 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Bưu điện tỉnh phối hợp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN cho 350 nghìn lượt người với số tiền 1.250 tỷ đồng; chi trả trợ cấp BHXH một lần cho 03 nghìn lượt người với số tiền 70 tỷ đồng; chi BHTN cho 06 nghìn lượt người với số tiền 16 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 5.200/70.600 người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM. Phối hợp tổ chức 80 Hội nghị tuyên truyền với 3.100 người tham gia; các Đại lý thu BHXH, BHYT phát triển tăng mới được 1.775 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 44% kế hoạch theo hợp đồng ký kết giữa BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh) và 2.432 người tham gia BHYT; trực tiếp thực hiện giao nhận hồ sơ là 5.381/6.088 đơn vị sử dụng lao động; bàn giao cho đơn vị sử dụng lao động 15.905 lượt hồ sơ…

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận về tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp trong thời gian qua như 01 số cơ sở vật chất chưa đảm bảo yêu cầu phục vụ cho công tác chi trả; một số điểm chi trả đang giao hoàn toàn cho nhân viên bưu điện văn hóa xã vừa thực hiện công tác chi trả vừa thực hiện nhiệm vụ bán các loại hàng hóa gây ảnh hưởng đến công tác chi trả cho người hưởng; tại các điểm chi trả công tác đảm bảo về an toàn tiền mặt đang được thực hiện bởi nhân viên chi trả, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn tiền mặt; một số nhân viên đại lý Bưu điện còn thiếu kinh nghiệm về nghiệp vụ thu BHXH, BHYT; kỹ năng tuyên truyền về luật BHXH, BHYT cho nhân dân; chưa chủ động trong việc tuyên truyền khai thác người tham gia BHXH, BHYT nên ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển đối tượng được giao... Về giải pháp khắc phục, Giám đốc Bưu điện tỉnh nêu rõ, trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ tăng cường phối hợp BHXH tỉnh thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết; yêu cầu các phòng nghiệp vụ Bưu điện tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian sớm nhất; tập trung tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đánh giá cao kết quả phối hợp của BHXH tỉnh – Bưu điện tỉnh trong thời gian qua, Giám đốc BHXH tỉnh Hoàng Văn Minh đề nghị: Bưu điện cấp huyện và cơ quan BHXH thường xuyên tổ chức giao ban để đánh giá kết quả thực hiện theo các hợp đồng đã ký kết giữa hai bên; Bưu điện tỉnh cần khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra trong báo cáo; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM theo chỉ đạo của Chính phủ; tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT để vận động nhân dân tham gia, trong đó tập trung phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện; tăng cường cập nhật dữ liệu danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; nâng cao chất lượng giao nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính,… Nhân dịp này, BHXH tỉnh cũng biểu dương và khen thưởng đối với Bưu điện huyện Thạch Hà, Bưu điện huyện Lộc Hà thuộc Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh vì đạt kết quả tốt trong khai thác, phát triển và quản lý người tham gia BHXH tự nguyện.

Thảo Khang

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam