BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Tổ chức đào tạo Đại lý thu BHXH, BHYT năm 2019

19/09/2019 15:15:10
Ngày 19/09/2019, BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp đào tạo nhân viên Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho trên 90 Đại lý thu BHXH, BHYT thuộc Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, UBND và Bưu điện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Phát biểu khai mạc, Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ, BHXH tỉnh Hà Tĩnh Trương Thị Tuyết nhấn mạnh: Chính sách BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Trong thời gian qua, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT luôn được các ngành, các cấp chú trọng, tuy nhiên, kết quả vẫn còn hạn chế, số người tham gia BHXH, BHYT chưa đạt mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đề ra. Chính vì vậy, trong thời gian này, BHXH tỉnh Hà Tĩnh tập trung đào tạo, bồi dưỡng các Đại lý thu BHXH, BHYT nhằm mục đích trang bị, cập nhật cho các nhân viên đại lý những kiến thức cần thiết, qua đó nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền, vận động, từng bước hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tại Hội nghị, các học viên được truyền đạt 03 chuyên đề gồm: Kỹ năng khai thác và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; trách nhiệm, quyền hạn Đại lý thu BHXH, BHYT. Chị Đào Thị Hiền, Đại lý thu Hội Nông dân xã Đức Dũng chia sẻ: "Thời gian qua, trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn có một số khó khăn nhất định. Thông qua lớp tập huấn, bản thân tôi được trang bị thêm nhiều kiến thức rất bổ ích. Sau này, khi về địa phương, tôi sẽ phát huy các kiến thức này để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT./.

Thảo Khang

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam