BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT

06/05/2020 14:08:56
Song song với việc kiểm tra, giám sát chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 04,05/2020 tại nhà theo chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Hà Tĩnh, BHXH tỉnh tiến hành tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo đó, viên chức BHXH tỉnh và BHXH huyện, thị xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng với các tổ chi trả của Bưu điện huyện, thành phố, thị xã trực tiếp đến các hộ gia đình được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại nhà trong đợt tháng 04, 05/2020 để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, vận động và hướng dẫn làm hồ sơ cho người tham gia; phối hợp với Tổ trưởng Tổ dân phố tuyên truyền vận động hộ gia đình khác tham gia BHXH, BHYT - những hoạt động phối hợp này không làm ảnh hưởng đến tiến độ chi trả lương hưu của cơ quan Bưu điện.

Kết quả, đợt này, toàn tỉnh phát triển được 342 người tham gia BHXH tự nguyện, 336 người tham gia BHYT hộ gia đình; trong đó, BHXH huyện Thạch Hà phát triển được 150 người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Hà Tĩnh phát triển được 50 người tham gia BHXH tự nguyện và 45 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Thảo Khang

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam