BHXH tỉnh Hải Dương: Triển khai Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 cho các đơn vị sử dụng lao động

08/08/2017 08:02:43
Ngày 4/8, BHXH tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình nghiệp vụ, Quản lý Thu, Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác thu, cấp sổ thẻ, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cùng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 595 có hiệu lực từ 01/7/2017, thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Quản lý Thu, Khai thác và thu nợ, cấp Sổ thẻ đã phổ biến những điểm mới tại Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam như: về đối tượng và mức đóng, cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời hạn cấp sổ BHXH, cấp lại thẻ BHYT, quy trình thu, khai thác phát triển đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Trong đó đặc biệt tập trung nhấn mạnh đến một số quy định và nội dung được sửa đổi, bổ sung như: về thủ tục hồ sơ đã cắt giảm từ 09 thủ tục hành chính xuống còn 05 thủ tục hành chính (giảm 4 thủ tục); Rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 07 ngày xuống còn 05 ngày (không quy định ngày làm việc). Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp cấp lại thẻ BHYT: không thay đổi thông tin: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Từ ngày 01/01/2019 trở đi: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định; Thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp người tham gia đang điều trị tại các cơ sở KCB, thực hiện trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hương, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn lần này được thực hiện với mục đích nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị mỗi cán bộ, viên chức tham gia buổi tập huấn cần nghiêm túc tiếp thu đúng và đầy đủ những nội dung được triển khai, tích cực trao đổi, thảo luận, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc để từ đó triển khai thực hiện Quyết định 595/QĐ-BHXH  tại BHXH các huyện, thành phố, thị xã đạt kết quả cao, trên tinh thần bảo đảm tốt nhất quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia.

Tại Hội nghị, những vướng mắc liên quan đến quy trình mới đã được đại diện phòng chuyên môn, nghiệp vụ của BHXH tỉnh giải đáp, đồng thời chi tiết về việc sử dụng các phần mềm nghiệp vụ của Ngành cũng hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khi tổ chức thực hiện./.

Hồng Nhung

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam