BHXH tỉnh Hậu Giang: Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

13/04/2020 09:58:31
Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 534/CT-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về Các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua đã tuân thủ nghiêm lệnh giãn cách xã hội, đồng thời vẫn đảm bảo giải quyết công việc, đặt quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên hàng đầu.

Viên chức BHXH Hậu Giang tuân thủ việc giãn cách xã hội, làm việc tại nhà

Với đặc thù là cơ quan thực hiện chính sách An sinh xã hội, trong thời điểm cả nước phòng, chống Covid-19, BHXH tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh việc thực hiện giao dịch điện tử nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của cơ quan BHXH kể từ ngày 01/04 đến hết ngày 15/04/2020, vẫn bố trí viên chức trực giải quyết công việc với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn đảm bảo theo đúng tinh thần Chỉ thị, các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Với những viên chức làm việc tại nhà như Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Cấp sổ, thẻ Nguyễn Bình Long, việc giải quyết công việc trong thời gian này đối với anh chỉ khác là không trực tiếp tại phòng làm việc của cơ quan mà được thực hiện tại nhà. “Trong quá trình làm việc tại nhà tôi vẫn có thể kiểm tra, trao đổi nghiệp vụ hoặc xử lý công việc, cũng như thường xuyên tương tác với viên chức của Phòng, viên chức làm việc ở BHXH các huyện, thị xã, thành phố thông qua việc tạo nhóm trên Skype hay Zalo. Tôi thấy làm việc ở nhà cũng mang lại hiệu quả như làm việc tại cơ quan” - Anh Long chia sẻ.

Còn đối với viên chức của Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch từ ngày 01 đến ngày 15/04, 100% viên chức của Phòng ứng dụng công nghệ thông tin trong làm việc tại nhà. Mỗi ngày, Lãnh đạo đơn vị thực hiện trao đổi, kiểm tra tiến độ công việc với tất cả viên chức trong phòng thông qua email, Skype, Zalo. Với cách làm chủ động, hiệu quả như vậy nên phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng vẫn đảm bảo công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, BHXH từng địa phương tăng cường tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh đưa thông tin đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn hiểu rõ hơn về chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN trong thời điểm phòng chống, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, nhằm giúp tổ chức, cá nhân không phải đi lại, tránh được việc tiếp xúc xã hội trong thời gian Chính phủ đang khuyến nghị ở nhà nhiều hơn, chỉ đi ra ngoài khi thực sự cần thiết; viên chức làm việc tại nhà thường xuyên báo cáo tiến độ công việc, lãnh đạo huyện cũng theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ thông qua trao đổi trên skype hay zalo… Ngoài ra, tại bộ phận “một cửa” BHXH các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian tuân thủ việc giãn cách xã hội vẫn có phân công viên chức trực để kịp thời hướng dẫn, giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Quách Thị Bích Phượng cung cấp thông tin: Thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/04 đến hết ngày 15/04/2020 gây ra một số khó khăn nhất định cho viên chức khi làm việc. Nhưng với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, của BHXH tỉnh, Lãnh đạo BHXH tỉnh có những chỉ đạo hết sức quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng phòng nghiệp vụ, sử dụng công nghệ thông tin, phần mềm nghiệp vụ làm việc tại nhà và chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới đến làm việc tại cơ quan, đảm bảo đúng tinh thần chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh. Thay đổi cách thức làm việc nhưng hiệu quả công việc vẫn được đảm bảo, giải pháp làm việc từ xa đã được BHXH tỉnh Hậu Giang tính toán triển khai, trong đó ưu tiên hàng đầu ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm nghiệp vụ hỗ trợ công việc một cách tốt nhất. Đặc biệt, Lãnh đạo BHXH Hậu Giang luôn quan tâm kiểm tra, giám sát tiến độ, hiệu quả giải quyết công việc của viên chức từ tỉnh đến huyện khi làm việc tại nhà, từ đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh (nếu có).

Thanh Tú (BHXH tỉnh Hậu Giang)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam