BHXH tỉnh Hưng Yên: Đẩy mạnh công các truyền thông

18/06/2018 10:34:50
Thời gian qua, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân , Uỷ ban nhân dân tỉnh và đặc biệt là sự đồng hành phối hợp trong công tác tuyên truyền của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Báo, Đài Trung ương và địa phương; BHXH tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, trong năm 2017, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với 14 sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Báo, Đài Trung ương và địa phương: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCSHCM tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo, Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên, Tạp chí BHXH, Báo BHXH. Với những phương pháp tuyên truyền đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, có chiều sâu và phạm vi rộng; thông qua các Hợp đồng thông tin, tuyên truyền đã giúp cho hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT và việc tổ chức thực hiện các chính BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh được thực hiện thuận lợi hơn, nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước được nâng cao, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 982.925 người, đạt 101,6% kế hoạch được giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 83.84% dân số năm 2016, vượt 4,04% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vượt 3,44% so với kế hoạch UBND tỉnh giao trong năm 2017. Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt trên 3.446 tỷ 107 triệu đồng, tăng 364 tỷ 232 triệu đồng (10,57%) so với cùng kỳ năm trước; đạt 101,04% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và chi trả các chế độ, BHXH, BHYT kịp thời, chính xác, đảm bảo theo đúng quy định.

Việc phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Báo, Đài Trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN là quan điểm nhất quán của BHXH tỉnh. Có thể nói, đây chính là sự cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh nói riêng cũng như toàn quốc nói chung. So với các năm trước, việc phối hợp năm 2017 có nhiều chuyển biến quan trọng, không chỉ tăng về tần suất mà còn đa dạng hơn về nội dung và hình thức tuyên truyền, cụ thể: Năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức gần 40 hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, tư vấn chính sách, hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT cho trên 100 nghìn lượt người. Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trong năm đã đăng tải, phát sóng 87.890 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, chuyên mục tọa đàm, chương trình phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT… Công tác biên tập các ấn phẩm truyền thông BHXH, BHYT được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo về nội dung biên tập phù hợp với đối tượng; câu từ viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu; đảm bảo theo các văn bản pháp luật. BHXH tỉnh phối hợp với các đơn vị phát hành gần 90 nghìn ấn phẩm tuyên truyền đến người dân trên địa bàn trong toàn tỉnh. Bao gồm các loại ấn phẩm: Những điều cần biết khi đi chữa bệnh BHYT; về BHXH tự nguyện; về BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; về BHTN; về chế độ thai sản và cuốn đặc sản thông tin và truyền thông về BHXH, BHYT…

Bên cạnh việc tuyên truyền thông qua các tờ rơi, tờ gấp việc tuyên truyền trực quan cũng được chú trọng. Trong năm, vào các dịp ngày thành lập Ngành 16/02, ngày BHYT Việt Nam 01/7, BHXH tỉnh đã phối hợp tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thành phố, các đại lý thu, trên các trục đường chính. Lắp đặt pano tuyên truyền cỡ lớn tại Bệnh viện, tuyến đường liên huyện, liên tỉnh nơi đông người qua lại. Lắp bảng điện tử trước trụ sở cơ quan BHXH tỉnh để thuận lợi trong việc tuyên truyền BHXH, BHYT.

Theo xu hướng ứng dụng internet vào công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, trong năm, Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh đã đăng tải 1.420 tin, bài, văn bản; số lượng người truy cập là 1.507. Hoạt động Website BHXH tỉnh đã thực sự phát huy được hiệu quả, đảm bảo tính thời sự, kịp thời phản ánh tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các thông tin liên quan đến hoạt động của ngành, giúp cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng tìm hiểu.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác với các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là tính ưu việt, tầm quan trọng của chính sách cũng như quy định về mức đóng, mức hưởng, phương thức, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh kịp thời các mặt hoạt động của BHXH tỉnh, từ đó tiếp tục khẳng định vị trí, chức năng, vai trò của BHXH tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Lâm Hằng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam