BHXH tỉnh Khánh Hòa: Tăng cường mọi giải pháp đồng bộ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018

05/10/2018 10:52:35
Khánh Hòa nằm ở vị trí trung tâm các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có bờ biển dài 385 km, diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 5.217,7km2, với dân số 1.220.566 người (năm 2017); vị trí thuận tiện về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, có cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là phát triển du lịch, phát triển cảng biển và khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản… Từ đó tạo ra những thuận lợi tác động đến thực hiện công tác an sinh xã hội nói chung, thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói riêng.

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hoà Dương Văn Hào thông tin, công tác BHXH, BHYT luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan và sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Nhận thức của doanh nghiệp, người lao động và nhân dân về BHXH, BHYT ngày càng nâng cao, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT. Kinh tế xã hội tỉnh liên tục phát triển, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chú trọng, chính sách ưu đãi đầu tư về thuế, giá thuê đất với thủ tục đầu tư đơn giản thuận tiện tạo thuận lợi người dân và các doanh nghiệp trong thu hút lao động, việc làm và thực hiện các chế độ chính sách về BHXH, BHYT. Tổ chức bộ máy của ngành BHXH được củng cố, kiện toàn, thủ tục hành chính được tối giản, CNTT được ứng dụng mạnh tạo thuận lợi trong giải quyết công việc nhanh, chính xác, công khai, minh bạch, tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, cùng với đó, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như Khánh Hoà là tỉnh có diện tích nhỏ, dân số ít, đa số các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh thiếu ổn định nên ảnh hưởng đến việc tham gia và đóng BHXH, BHYT, BHTN. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thiên tai, bão lũ một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phải giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của 1 số doanh nghiệp trong việc đóng BHXH còn hạn chế, tình trạng trốn đóng, nợ đọng có xu hướng ngày càng tăng. Bên cạnh đó việc các doanh nghiệp (06 doanh nghiệp) thuộc tập đoàn Vinashin, Vinalines đóng trên địa bàn tỉnh, được Chính phủ cho khoanh nợ đến nay vẫn chưa trả hết số nợ tồn đọng cũng làm tăng số nợ BHXH. Cơ chế chính sách còn bất cập, chính sách BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn thu hút nhiều người dân tham gia. Chế tài xử lý vi phạm về BHXH, BHYT còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe... đã ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Nhằm khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã xây dựng một loạt các giải pháp đồng bộ nhằm tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Trong đó, BHXH tỉnh Khánh Hoà luôn chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với HĐND các cấp, đưa chỉ số phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Đồng thời kiến nghị để các cấp uỷ Đảng coi nội dung này là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị tại địa phương. Thực hiện phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế nắm danh sách, số lượng đơn vị sử dụng lao động và người lao động để khai thác đối tượng tham gia. Tăng cường công tác truyền thông, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, ngay tại cơ sở và ở từng địa bàn, từng cụm dân cư, tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm của Hội Nông dân các cấp cũng như vai trò của các đại lý thu BHXH trong công tác truyền thông, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đối với từng gia đình Hội viên, đoàn viên các cơ quan đoàn thể. Chính vì vậy, tính đến tháng 9/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 148.630 người, đạt 98,64% kế hoạch. Tổng số người tham gia BHXH (bao gồm BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện) chiếm khoảng 26,23% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHTN 136.846 người,  đạt 96,77% kế hoạch. Số người tham gia BHYT là 1.095.400 người, đạt 101,66% kế hoạch; Chỉ tiêu BHYT toàn dân đạt 89,16% (dân số năm 2018: 1.228.515 người). Thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 9/2018 là 2.303.070 triệu đồng, ước đạt 73,85% kế hoạch.

Trong công tác xử lý nợ đọng, BHXH tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan như Cục thuế, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội nắm chắc tình hình lao động của doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp mới thành lập, đẩy mạnh tuyên truyền vận động; đăng công khai danh sách các đơn vị nợ đọng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website BHXH tỉnh. Hàng tháng, cơ quan BHXH cùng doanh nghiệp đối chiếu, xác định số phải đóng theo quy định. In thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT gửi cho từng doanh nghiệp. Thực hiện nguyên tắc đóng - hưởng (gắn liền kết quả đóng BHXH, BHYT với việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT), đồng thời thường xuyên thông báo việc xử phạt nộp chậm theo quy định mới tới các doanh nghiệp để doanh nghiệp biết và thực hiện. Hàng tháng báo cáo tình hình nợ BHXH, BHYT, lập danh sách các doanh nghiệp nợ để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, đồng thời phân loại danh sách các đơn vị để gửi và đề nghị các Sở, Ngành, các Ban Đảng, Đảng ủy Khối, Huyện ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nộp BHXH, BHYT.

Cơ quan BHXH gửi thông báo nợ trực tiếp đến cho Giám đốc doanh nghiệp, đồng thời, đối với doanh nghiệp nợ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, tổ thu nợ của BHXH xuống các doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp xác định nguyên nhân nợ, lập biên bản làm việc và yêu cầu doanh nghiệp nộp BHXH, BHYT. Đối với doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên, phối hợp cùng ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng xuống doanh nghiệp xác định nguyên nhân nợ, lập biên bản và yêu cầu đơn vị nộp BHXH, BHYT. Thực hiện thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị vi phạm. Củng cố hồ sơ chuyển sang cơ quan Công đoàn để thực hiện khởi kiện theo quy định. Thực hiện thanh tra, kiểm tra 35 đơn vị, trong đó: Thanh tra chuyên ngành 24 đơn vị sử dụng lao động; thanh tra liên ngành 11 đơn vị. Lũy kế 9 tháng đã thanh tra, kiểm tra 224 đơn vị, trong đó: thanh tra chuyên ngành 139 đơn vị, kiểm tra chuyên ngành 37 đơn vị, thanh tra liên ngành 48 đơn vị.

Trong công tác giám định và thanh toán chi phí BHYT, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và cơ sở KCB BHYT trong việc kiểm tra, rà soát và thực hiện giám định trên hệ thống giám định BHYT; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác KCB BHYT tại tuyến cơ sở, đặc biệt đối với các cơ sở y tế có trang bị máy móc xã hội hoá, việc áp dụng giá dịch vụ y tế theo quy định, tần suất KCB BHYT, giường nội trú BHYT tại các cơ sở KCB; kịp thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện giám định. Mặc dù số lượng cán bộ giám định thiếu nhưng nhờ sự gắn kết của hình thức giám định tự động và giám định tập trung, đặc biệt từ khi đổi mới hình thức tổ chức thực hiện nên chất lượng giám định đã được nâng cao. Tăng cường kiểm tra đột xuất đối với bệnh nhân nằm điều trị nội trú, ngăn ngừa tình trạng chỉ định điều trị nội trú quá mức cần thiết, kéo dài ngày điều trị; tham gia vào hầu hết các khâu trong đấu thầu tập trung thuốc tại tỉnh; kiên quyết từ chối các thuốc có hàm lượng đặc biệt, giá cao bất hợp lý, mỗi năm trung bình giảm từ 5-10% chi phí thuốc biệt dược gốc.

Trong công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động, BHXH tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo rà soát bàn giao sổ cấp tỉnh; Ban chỉ đạo cấp huyện; Thành lập tổ nhập dữ liệu; Tổ thẩm định hồ sơ. Huy động toàn bộ cán bộ, viên chức toàn hệ thống tham gia thực hiện nhập dữ liệu; thẩm định hồ sơ; phân chia quy trình chặt chẽ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng cán bộ có định mức khoán; thực hiện thống kê, tổng hợp kết quả thực hiện hàng tuần để dảm bảo tiến độ, chất lượng; thành lập các đoàn công tác do Lãnh đạo BHXH tỉnh làm Trưởng đoàn trực tiếp xuống làm việc với UBND các huyện, BHXH các huyện giám sát, nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo xử lý kịp thời vướng mắc trong quá trình rà soát trả sổ cho người lao động. Kết quả, Đã bàn giao sổ BHXH cho 5.234 đơn vị; chuyển trả 153.534 sổ cho người lao động (đạt 99,92%)..

BHXH tỉnh cũng tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc nhắc nhở, tăng cường đánh giá xếp loại thi đua hoàn thành nhiệm vụ gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính; triển khai các giải pháp đồng bộ để đảm bảo cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức và cá nhân đối với BHXH tỉnh Khánh Hoà; kịp thời rà soát, điều chỉnh quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ trên phần mềm; triển khai hiệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN với hơn 4.892 đơn vị đăng ký giao dịch điện tử, đạt 100%; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp...

Đặc biệt, tháng 9 vừa qua, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội nghị BCH Hiệp hội an sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA 35) tại Nha Trang, Khánh Hòa, góp phần xây dựng hình ảnh, vị thế của Ngành, của đất nước trên trường Quốc tế.

Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hoà Dương Văn Hào nhấn mạnh, chỉ còn một quý nữa là kết thúc năm 2018, trong khi đó, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Khánh Hoà còn rất nặng nề. Chính vì vậy, để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN.

Tăng cường các giải pháp triển khai thực hiện để đảm bảo mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT năm 2018 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung triển khai các biện pháp khai thác mở rộng nguồn thu, giảm nợ đọng. Tổ chức thu và đôn đốc thu BHXH, BHYT theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm cho việc hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2018. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, nhất là những nội dung mới như đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; xử lý hành vi vi phạm BHXH, BHYT theo Bộ luật Hình sự 2015. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác BHXH, thanh toán chi phí KCB BHYT đảm bảo thuận lợi nhất cho người lao động và nhân dân. Triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, cơ sở KCB, doanh nghiệp, đại lý thu, đại lý chi trả. Tăng cường hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, phối hợp với các ngành chức năng kiên quyết xử lý vi phạm hành chính, chuyển sang cơ quan điều tra xử lý hình sự đối với các doanh nghiệp vi phạm theo quy định pháp luật. Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống; kiện toàn các đại lý thu để khai thác hiệu quả đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT./.

Thu Hồng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam