BHXH tỉnh Kon Tum: Mở rộng, phát triển, nâng tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm

09/01/2019 17:09:37
Vừa qua, BHXH tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2019 với sự tham dự của gần 90 viên chức thuộc BHXH tỉnh.

Báo cáo Kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của BHXH tỉnh đánh giá, năm 2018, khối lượng công việc phát sinh của BHXH tỉnh rất lớn; tuy nhiên, toàn thể công chức, viên chức BHXH tỉnh nỗ lực trong từng lĩnh vực, phấn đấu đạt được kết quả tích cực như mở rộng, phát triển thêm 13.405 người, nâng tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên 473.124 người, tăng 2,92 % so năm 2017, vượt 2,13% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,31%, vượt 2,21% so chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Tổng thu xấp xỉ 977 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng (5,37%) so với năm ngoái, vượt 1,79% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ nợ đọng giảm mạnh, thay vì năm 2017 là 2,79% thì năm 2018 giảm xuống còn 2,34% kế hoạch thu.

Công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động hoàn thành đúng thời hạn, tính đến ngày 30/09/2018, rà soát, bàn giao 38.777 sổ BHXH cho người lao động, đạt 100% số sổ phải bàn giao, thông tin thể hiện trên sổ đầy đủ, đúng quy định, thời điểm hoàn thành đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Trong năm, giải quyết 9.773 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 704 lượt (7,76%) so năm ngoái. Duy trì tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua dịch vụ bưu chính, tổng số chi trên 901 tỷ đồng, tăng hơn 7,5% so năm ngoái. Hoạt động giám định BHYT đạt nhiều bước tiến rõ rệt, duy trì tốt việc kết nối liên thông dữ liệu và tổ chức giám định trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT gắn với triển khai giám định trực tiếp tại các cơ sở khám, chữa bệnh, góp phần quan trọng trong giám sát việc thực hiện các dịch vụ y tế từ phía cơ sở y tế và người tham gia BHYT, kiểm soát chặt chẽ chi phí  khám, chữa bệnh BHYT. Năm 2018, có khoảng 990.270 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, giảm 0,83% so với năm 2017, tương ứng chi BHYT là 343,156 tỷ đồng, giảm khoảng 2,21%...

Năm 2018, 100% công chức, viên chức cơ quan BHXH tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 221 người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (100%), 33 người đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở (14,9%), 21 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến (100%), 11 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (trên 50%). Theo đó, hình thức khen thưởng được đề nghị là BHXH Việt Nam tặng Cờ Thi đua cho 01 tập thể; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 33 cá nhân; Giám đốc BHXH tỉnh tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 61 cá nhân.

Bên cạnh đó, 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 93% đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc, 100% tổ Công đoàn đạt danh hiệu Tổ Công đoàn xuất sắc và Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh. Các hình thức khen thưởng được đề nghị tương ứng là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể; Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân; Công đoàn cơ sở tặng giấy khen cho 11 cá nhân.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Lực trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chánh Văn phòng BHXH tỉnh Thái Đông Hải vì thành tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đặng Thái (BHXH tỉnh Kon Tum)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam