BHXH tỉnh Lai Châu: Vì mục tiêu An sinh xã hội bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW

10/07/2020 10:13:17
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH tiếp tục khẳng định, BHXH thực sự là một trong những trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội. Với nhiều giải pháp và nỗ lực, quyết tâm thực hiện, sau hơn 02 năm triển khai, việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh Lai Châu có chuyển biến rõ rệt từ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội các cấp đến nhận thức của người dân. Nhờ đó, số người tham gia BHXH không ngừng tăng và đối tượng ngày càng mở rộng.

Bộ phận “một cửa” BHXH huyện Than Uyên (Lai Châu)

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Chi Lăng cho biết: Theo mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW, cả nước phấn đấu đến giai đoạn 2021 đạt khoảng 35%, 2025 khoảng 45% và 2030 khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Đối với Lai Châu, mục tiêu đặt ra tại Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh lần lượt là 15, 20 và 25%. Tuy nhiên, với đặc thù của Lai Châu, để hoàn thành mục tiêu này không dễ dàng bởi bình quân thu nhập của người dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao và có tới 62 xã đặc biệt khó khăn, 23 xã biên giới.

Xác định rõ khó khăn, trở ngại, BHXH tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động; tham mưu UBND, BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Công tác tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. BHXH tỉnh giải đáp trực tiếp vướng mắc của người dân qua số điện thoại dường dây nóng và trên trang thông tin điện tử, fanpape của đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của các đơn vị trực thuộc để phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tốt nhất. Tiếp tục cải cách các quy trình nghiệp vụ theo hướng tối ưu hóa và đặc biệt là thay đổi tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân.

BHXH tỉnh cũng ký kết chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, hằng năm đều ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện. Tại các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh định kỳ hàng tháng, hội nghị thông tin thời sự định kỳ cấp huyện, BHXH tỉnh, các huyện trực tiếp thông tin và định hướng tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm cho đội ngũ báo cáo viên các cấp. Đăng thông tin tuyên truyền về hoạt động của ngành BHXH trên các phương tiện truyền thông của ngành... Ký kết với Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thanh phố xây dựng chương trình đối thoại trực tiếp, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. MTTQ và các đoàn thể (đặc biệt Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ) các cấp tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên, hội viên tham gia các loại hình bảo hiểm phù hợp với điều kiện kinh tế, nhu cầu. UBND các cấp tham gia cùng BHXH trong công tác triển khai rà soát, khai thác và phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp đối với các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã đăng ký hoạt động trên địa bàn.

Về phía BHXH các huyện, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, BHXH huyện Than Uyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT; định hướng tuyên truyền đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong việc tham gia BHXH, BHYT tại các hội nghị báo cáo viên cấp huyện. Giám đốc BHXH huyện Nguyễn Đức Thịnh cung cấp thông tin: Tại các hội nghị, thành phần tham gia đều có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND, UBND xã và cán bộ chủ chốt cấp huyện, công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Đơn vị cũng tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Than Uyên.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ngành liên quan và nỗ lực không ngừng của cán bộ, viên chức, lao động BHXH tỉnh, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng có những bước tiến quan trọng. Tính đến ngày 31/05/2020, tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc toàn tỉnh là 29.024 người, đạt 93% kế hoạch giao và tỷ lệ bao phủ khoảng 12% lực lượng lao động. Tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 2.983 người, tăng 1.083 người so với cùng kỳ năm 2019, đạt 54% kế hoạch giao; số người tham gia BHYT đạt 438.422, tăng 2.329 người so với cùng kỳ năm 2019, đạt 96% dân số toàn tỉnh.

Hồng Thắm (BHXH tỉnh Lai Châu)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam