BHXH tỉnh Lạng Sơn: 03 đơn vị "cán đích" chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

29/10/2019 15:41:02
Quý III/2019, BHXH Việt Nam giao thêm cho BHXH tỉnh Lạng Sơn hơn 1.200 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, nâng số đối tượng phải phát triển tham gia BHXH tự nguyện lên 8.000 người. Hiện, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của Lạng Sơn là 7.177 người, đạt 89,7% kế hoạch được giao.

Để kịp thời biểu dương các đơn vị có thành tích tốt trong phát triển BHXH tự nguyện, ngày 29/10/2019, Giám đốc BHXH  tỉnh Lạng Sơn Đỗ Văn Khoan khen thưởng đột xuất cho 03 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện: BHXH TP.Lạng Sơn với 1.437 người, đạt 102,2% kế hoạch BHXH tỉnh giao; BHXH huyện Đình Lập, 675 người, đạt 108,4% kế hoạch; BHXH huyện Chi Lăng, 652 người, đạt 100,5% kế hoạch.

Trong Quý IV/2019, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH Việt Nam giao./.

Phạm Hoa (BHXH tỉnh Lạng Sơn)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam