BHXH tỉnh Lạng Sơn: Phát triển BHXH tự nguyện tăng 335,6% so với cùng kỳ

17/07/2019 14:08:18
06 tháng đầu năm 2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Lạng Sơn là 745.234 người, đạt 98,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao với tổng số thu hơn 735 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đạt hơn 6.600 người tham gia, bằng 109,5% kế hoạch, tăng 335,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Cán bộ cơ quan BHXH hỗ trợ người dân đăng ký tham gia BHXH tại Hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền cơ sở; sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc BHXH tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ - trong 06 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh Lạng Sơn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với hơn 6.600 người tham gia, đạt 109,5% kế hoạch, tăng 335,6% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH bắt buộc gần đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; cụ thể, số người tham gia BHYT là 738.610 người (đạt 98,7% kế hoạch), độ bao phủ đạt 92,3% dân số của tỉnh, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao cho Lạng Sơn 0,25%; số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 25.800 người, đạt 94,6% kế hoạch; số người tham gia BHTN hơn 40.400 người, đạt 93% kế hoạch.

Đồng thời, BHXH tỉnh đã giải quyết kịp thời, đúng đủ chế độ, đảm bảo thuận lợi cho hơn 3.700 đối tượng hưởng BHXH với tổng chi hơn 811,6 tỷ đồng; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 529.000 lượt người với 254 tỷ đồng, số chi BHYT bằng 50,8% tổng quỹ được sử dụng tại tỉnh năm 2019, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2018. Thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 96 đơn vị trên địa bàn và thu về hơn 800 triệu đồng sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể: Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UĐND tỉnh , UBND tỉnh chỉ đạo công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tập trung phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch; tiếp tục rà soát, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng hưởng BHXH; quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH; tăng cường công tác thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành đóng tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, kiên quyết xử phạt hành chính đối với đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; giám sát chặt chẽ tình hình phát sinh chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh, phát hiện kịp thời các cơ sở khám, chữa bệnh có phát sinh chi phí cao để áp dụng giải pháp kiểm soát chi khám, chữa bệnh BHYT phù hợp; tổ chức kiểm tra, giám định toàn diện đối với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có gia tăng chi phí cao…

Phạm Hoa (BHXH tỉnh Lạng Sơn)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam