BHXH tỉnh Lạng Sơn: Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt 98,4% kế hoạch giao

16/10/2019 09:02:12
Tính đến hết tháng 09/2019, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Lạng Sơn là hơn 742.400 người, đạt 98,4% kế hoạch được giao; tổng thu gần 1.111 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 74,1% kế hoạch.

(Ảnh minh họa)

Hiện nay, Lạng Sơn có hơn 742.400 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đạt 98,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; trong đó, gần 6.840 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 113,1% kế hoạch, tăng 296,3% so với cùng kỳ năm 2018; hơn 735.580 người tham gia BHYT (98,3% kế hoạch), với tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,7% dân số của tỉnh; hơn 52.540 người tham gia BHXH bắt buộc (94,1% kế hoạch); hơn 40.200 người tham gia BHTN (92,5% kế hoạch). Cùng với công tác phát triển đối tượng, trong 09 tháng đầu năm, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt gần 1.111 tỷ đồng, vượt 3% so với tiến độ được BHXH Việt Nam giao. Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo thuận lợi cho người hưởng, đúng thời gian, chế độ quy định, thời hạn giải quyết với tổng chi hơn 1.637 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2018. Giải quyết chế độ đúng, đủ, kịp thời cho hơn 5.600 lượt người hưởng chế độ BHXH và thẩm định gần 793.180 lượt khám, chữa bệnh BHYT.

Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn Đỗ Văn Khoan cho biết: Tại Lạng Sơn, số người tham gia BHXH chiếm 11,6% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện hơn 1,3%; số người tham gia BHTN chiếm 7,9% lực lượng lao động và có khoảng 18,9% số người sau độ tuổi nghỉ hưu trong tỉnh đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Trong những tháng cuối năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của BHXH tỉnh là tăng cường thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở để góp phần phát triển đối tượng tham gia và nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách BHXH, BHYT.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019, phấn đấu thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho người lao động, đảm bảo quyền An sinh xã hội cho người dân, BHXH tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2019: Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tham mưu cho UBND tỉnh quản lý, sử dụng nguồn Quỹ khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT; đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT; tăng cường thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng, áp dụng các biện pháp giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT; làm tốt công tác giải quyết - tư vấn chế độ chính sách BHXH, BHYT, góp phần xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Phạm Hoa (BHXH tỉnh Lạng Sơn)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam