BHXH tỉnh Lạng Sơn: Tăng cường quản lý Quỹ khám, chữa bệnh đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHYT

24/12/2018 20:50:04
Năm 2018, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi cho trên 1 triệu lượt bệnh nhân có thẻ BHYT với tổng số tiền BHXH tỉnh thanh toán là 468 tỷ đồng, qua đó đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xác định việc quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ khám, chữa bệnh BHYT là nhiệm vụ quan trọng góp phần triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người tham gia, năm 2018, cùng với việc phối hợp với ngành Y tế tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho người có thẻ BHYT, BHXH tỉnh còn triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ KCB, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT.

BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với ngành Y tế và các ngành liên quan, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngay sau khi được giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT (theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 02/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ), trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình chi khám chữa bệnh năm trước, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Y tế và Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh giao dự toán chi phí khám chữa bệnh phù hợp với điều kiện đặc thù của từng cơ sở khám chữa bệnh. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình KCB BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, thống kê, phân tích cơ cấu chi phí KCB BHYT hàng tháng để kịp thời phát hiện các chi phí gia tăng bất thường, phân tích nguyên nhân từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp kiểm soát chi phí, đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ không vượt dự toán được giao.

BHXH tỉnh tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và phương pháp giám định, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm giám định và phần mềm giám sát chi phí khám chữa bệnh BHYT; đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về việc chuẩn hóa danh mục, liên thông và gửi dữ liệu giữa cơ sở khám chữa bệnh với hệ thống thông tin giám định BHYT để phục vụ tốt công tác giám định trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt việc giám định chuyên đề, kết hợp chặt chẽ giữa giám định điện tử và giám định trên hồ sơ bệnh án. Bố trí cán bộ giám định thường trực ở các Bệnh viện, các Trung tâm Y tế và Phòng khám đa khoa trên địa bàn để kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, đồng thời tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các khoa, phòng bệnh, kiểm tra việc chỉ định điểu trị nội trú, kê đơn, chỉ định các dịch vụ kỹ thuật… kiên quyết từ chối những chi phí thanh toán không đúng quy định, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật và đảm bảo việc sử dụng nguồn quỹ BHYT có hiệu quả. Trong năm 2018, BHXH tỉnh đã giám định và thanh toán cho trên 1 triệu lượt bệnh nhân khám chữa bệnh (trên 900 lượt KCB ngoại trú và 130 lượt KCB nội trú) với số tiền BHXH thanh toán cho các cơ sở KCB trong tỉnh là 468 tỷ đồng, trong đó có nhiều trường hợp được chi trả chi phí KCB hàng trăm triệu đồng.

Phối hợp với ngành Y tế tổ chức hiệu quả công tác đấu thầu thuốc ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, lập danh mục đấu thầu, lựa chọn các loại thuốc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và giá thành hợp lý đảm bảo cung ứng kịp thời và đầy đủ thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh trên nguyên tắc phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT. Do làm tốt công tác đấu thầu cũng đã góp phần quản lý và sử dụng có hiệu quả, an toàn nguồn quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về Luật BHYT, những điểm mới trong thực hiện chính sách BHYT, Quy định về việc tổ chức khám chữa bệnh BHYT…đến các cơ quan, đơn vị, các cơ sở khám chữa bệnh và nhân dân trên địa bàn để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ, nhân viên y tế và người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHYT. Thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật những thay đổi về chính sách BHYT cho đội ngũ cán bộ làm công tác Giám định, lãnh đạo và kế toán làm công tác thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh BHYT, đáp ứng nhu cầu KCB của người tham gia BHYT.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, vướng mắc để tháo gỡ, chấn chỉnh kịp thời, xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm. Năm 2018, BHXH phối hợp thanh tra, kiểm tra tại 04 cơ sở KCB, phát hiện nhiều trường hợp thanh toán sai quy định, thu hồi về quỹ khám chữa bệnh BHYT những trường hợp thanh toán không đúng quy định.

Do làm tốt công tác giám định BHYT, kiểm soát tốt chi phí KCB, năm 2018, số chi khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh được ổn định, không có sự gia tăng bất thường, quyền lợi của người tham gia BHYT luôn được đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Dự kiến chi khám chữa bệnh tại tỉnh năm 2018 là 468 tỷ đồng, trong phạm vi dự toán mà Chính Phủ giao.

Việc quản lý tốt nguồn quỹ KCB BHYT trên địa bàn, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tham gia đã góp phần tạo tạo niềm tin của người dân đối với chính sách BHYT, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng lên, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,49% , vượt 3,49 % chỉ tiêu do Thủ tướng chính phủ giao. Phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh năm 2018 và triển khai hợp đồng khám chữa bệnh năm 2019, đồng chí Đỗ Văn Khoan - Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt với ngành Y tế và các Ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo tốt nhất lợi ích của người tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

                                                                        Hoàng Chuyên

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam