BHXH tỉnh Lạng Sơn: Tập huấn phần mềm SQL-LITE

08/02/2018 08:59:23
Nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ quá trình tổng hợp, phân tích số liệu và giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT; vừa qua, BHXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm SQL-LITE cho đội ngũ giám định viên và cán bộ công nghệ thông tin của BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố.

Trong 3 ngày tập huấn, đại diện các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh đã hướng dẫn cụ thể cách sử dụng, khai thác các chức năng của phần mềm để mỗi cán bộ có thể chủ động xây dựng các câu lệnh cũng như các yêu cầu cần giám định để phân tích dữ liệu và có các giải pháp giám định phù hợp đáp ứng yêu cầu của nghiệp vụ giám định y tế.

BHXH tỉnh yêu cầu từng cán bộ nghiệp vụ giám định và công nghệ thông tin cần có sự phối hợp thật chặt chẽ và chủ động trong phân tích dữ liệu của đơn vị được giao phụ trách, đồng thời thường xuyên trao đổi giữa các bộ phận nghiệp vụ và với BHXH tỉnh để từng bước sử dụng phần mềm thành thạo, từ đó nâng cao chất lượng nghiệp vụ giám định y tế, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Phạm Hoa

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam