BHXH tỉnh Nghệ An: Thanh tra chuyên ngành 20 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

12/03/2019 10:15:46
Ngày 11/03/2019, BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức công bố Quyết định Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN tại 20 đơn vị.

Thay mặt Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn Trần Văn Phương công bố Quyết định thanh tra đối với 20 đơn vị; thông tin về thời kỳ, thời hạn, nội dung thanh tra; quán triệt quy định, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh tra chuyên ngành; một số nội dung khác liên quan đến chức năng, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các hoạt động khác sau thanh tra kiểm tra của cơ quan BHXH tỉnh. 20 đơn vị thuộc đối tượng thanh tra chuyên ngành lần này đều có hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; do đó, ngoài nhiệm vụ thực hiện đúng chức năng theo quy định, việc thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị của BHXH tỉnh còn vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

20 đơn vị thuộc đối tượng thanh tra chuyên ngành lần này bao gồm: Công ty Cổ phần Nam Lộc (nợ 147.484.669 đồng); Công ty TNHH Thương mại Phú Toàn (nợ 144.648.019 đồng); Công ty Cổ phần Thương mại Sơn Hà Electronics (nợ 838.320.015 đồng); Công ty TNHH Thành Luân (nợ 251.123.038 đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại trẻ (nợ 201.629.087 đồng); Công ty Cổ phần Thực phẩm Nghệ An (nợ 414.812.207 đồng); Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình VHT Nghệ An (nợ 280.793.634 đồng); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phan Nguyên HD (nợ 82.443.100 đồng); Công ty Cổ phần Xây dựng - Dịch vụ NN&PTNT Nghệ An (nợ 127.115.432 đồng); Công ty TNHH Hồng Minh (nợ 359.337.149 đồng); Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ FGC (nợ 92.639.210 đồng); Công ty TNHH Cơ điện lạnh Vinh Phát (nợ 81.212.438 đồng); Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú Miền Trung (nợ 128.085.979 đồng); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phương Nam (nợ 89.468.719 đồng); Công ty CPTV thiết kế Đông Dương (nợ 466.285.757 đồng); Công ty Cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An (nợ 164.541.374 đồng); Công ty Cổ phần Quốc tế Úc – Việt (nợ 85.501.337 đồng); Công ty Cổ phần Xây dựng Tuấn Cường (nợ 123.659.589 đồng); Công ty Cổ phần GLD (nợ 118.737.970 đồng) và Công ty Cổ phần 412 (nợ 515.844.437 đồng).

BHXH tỉnh Nghệ An đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu có liên quan, tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra làm việc; đồng thời, thực hiện việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra. BHXH tỉnh mong muốn các đơn vị trên tinh thần hợp tác và vì người lao động, cố gắng thu xếp nguồn tài chính, triển khai các giải pháp để khắc phục tình trạng chậm đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Phan Liên (BHXH tỉnh Nghệ An)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam