BHXH tỉnh Quảng Bình: Sớm vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện

20/08/2019 09:39:53
Tính đến hết tháng 07/2019, BHXH tỉnh Quảng Bình đã phát triển được 11.398 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 108,5% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2019.

(Ảnh minh họa)

Chỉ trong 07 tháng đầu năm, BHXH tỉnh Quảng Bình đã phát triển được 3.809 người tham gia BHXH tự nguyện, gấp 1,64 lần so với tổng số đối tượng phát triển được trong cả năm 2018. Đây là kết quả của việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là tập trung đẩy mạnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp. 07 tháng đầu năm, BHXH tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 106 hội nghị, vận động được 3.764 người tham gia BHXH tự nguyện, bình quân cứ 1 hội nghị vận động được 35 người tham gia. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia, thu, giảm nợ đọng, chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thanh tra kiểm tra…

Số thu BHXH trong 07 tháng đầu năm là 988.766 triệu đồng, đạt 54,7% kế hoạch giao, vượt 1,42% so với tiến độ thu đến hết tháng 7/2019 theo quy định của BHXH Việt Nam. Tổng số nợ đến hết tháng 07/2019 (sau khi trừ khoanh nợ Vinashin) là 197.826 triệu đồng, chiếm 10,95% kế hoạch giao, giảm 0,85% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, BHXH tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt công tác quản lý và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng theo đúng quy định. Cấp 8.798 sổ BHXH, cấp thẻ BHYT 143.154 thẻ. 100% người tham gia BHXH được bàn giao sổ BHXH và 100% người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được cấp mã số BHXH duy nhất để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT./.

Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam