BHXH tỉnh Quảng Bình: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà

17/04/2020 10:44:14
Ngày 16/04/2020, BHXH tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bưu điện TP.Đồng Hới triển khai tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 04, 05/2020 tại nhà cho cán bộ hưu trí và người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Chi trả lương hưu tại nhà cho cán bộ hưu trí tại Phường Đồng Hải

Nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh Quảng Bình tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 04, 05/2020 tại nhà cho cán bộ hưu trí và người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng. Tại TP.Đồng Hới, theo kế hoạch, tiến hành chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH từ ngày 16/04 đến ngày 20/04/2020 tại các xã, phường: Nam Lý, Hải Thành, Đồng Hải, Bảo Ninh, Đồng Phú, Bắc Nghĩa; từ ngày 21/04 đến ngày 25/04/2020 tại các xã, phường: Bắc Lý, Lộc Ninh, Quang Phú; từ ngày 26/04 đến ngày 29/04/2020 tại các xã, phường: Phú Hải, Đồng Sơn, Thuận Đức, Đức Ninh Đông, Nghĩa Ninh.

Trong khoảng thời gian từ ngày 16/04/2020 đến ngày 15/05/2020, BHXH tỉnh Quảng Bình, BHXH các huyện, thị xã phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện, thành phố tổ chức thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 02 tháng tại nhà cho 46.429 người. Bà Cao Thị Nga (69 tuổi, trú ở Phường Đồng Hải, TP.Đồng Hới) cho biết: Việc chi trả lương hưu tại nhà cho cán bộ hưu trí là một việc làm quan trọng để phòng chống dịch Covid-19, nhất là đối với người cao tuổi, giúp hạn chế việc đi ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người, trách đỡ lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, được nhận lương hưu 02 tháng rút ngắn thời gian nhận lương hưu và giúp chúng tôi chủ động hơn trong việc chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày.

Huy Hương (BHXH tỉnh Quảng Bình)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam